Populära sökningar

Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr

Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 · Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1 010 Mkr(704) · Soliditeten förbättrades till 27,3% (23,3) · Förslag till utdelning: 4,50 kr (4,00) per aktie + extra utdelning av aktieinnehavet i Klövern AB Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1 010 Mkr (704). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 606 Mkr (386). Vinst per aktie efter skatt ökade till 15,55 kr (8,46). - En vinst på över en miljard kronor innebär att vi under 2002 gjorde vårt hittills bästa resultat, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. - Trots en svagare konjunktur har vi lyckats hålla ett högt affärstempo som resulterat i många avslut och oförändrad vakansgrad i vårt bestånd under 2002, fortsätter Erik Paulsson. - Med förstärkt soliditet, en ännu effektivare förvaltningsorganisation och en fortsatt hög aktivitet, bedömer jag att även 2003 blir ett bra år med gott resultat för Wihlborgs. Bilaga: Bokslutskommuniké 2002 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00540/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00540/wkr0002.pdf Hela Rapporten

4 feb 2003 13:29

För ytterligare information