Populära sökningar

Delårsrapport I 2004

Delårsrapport I 2004 2004-05-10 KVARTAL I 2004 (JANUARI-MARS) 3 mån, Mkr 2004 2003 OMSÄTTNING Hyresintäkter 640 928 Övrig verksamhet 17 11 Nettoomsättning 657 939 RESULTAT Löpande förvaltningsverksamhet 121 163 Fastighetsförsäljning 202 13 Resultat före skatt 323 176 Aktuell skatt - -1 Uppskjuten skatt -55 -26 Resultat efter skatt 268 149 Resultat per aktie, kr 3,02 1,67 LÖPANDE FÖRVALTNINGSVERKSAMHET Kassaflöde per aktie, kr 2,03 2,76 Bostads AB Drott ingick i koncernen under hela rapportperioden · FABEGE AB (F D DROTT AB) HAR UTDELAT SAMTLIGA AKTIER I DOTTERBOLAGET BOSTADS AB DROTT TILL AKTIEÄGARNA (PER 2004-04-02) · INLÖSEN PÅGÅR: AKTIEÄGARNA ERBJUDS INLÖSA 22,2 MILJ AKTIER TILL KURS 150 KR · INLEDNINGEN AV ÅRET HAR PRÄGLATS AV ETT MYCKET GOTT NYUTHYRNINGSRESULTAT Kontakter · Lennart Sten VD 08-769 30 10 lennart.sten@fabege.se · Roger Johansson CFO 08-769 31 00 roger.johansson@fabege.se · Helena Stångberg Carlsson information 08-769 30 21 helena.stangberg@fabege.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/10/20040510BIT00110/wkr0001.pdf Hela rapporten

10 maj 2004 10:12

För ytterligare information