Populära sökningar

Delårsrapport III

Delårsrapport III, januari - september 2004 · Nettoomsättningen för perioden januari-september 2004 uppgick till 1 486 Mkr (2 675). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 811 Mkr (-155) motsvarande 10,87 kr/aktie (-1,75). · Kassaflödet uppgick proforma till 6,43 kr/aktie, varav 2,36 kr under tredje kvartalet. · Fortsatt starkt nyuthyrningsresultat, 35 000 kvm i tredje kvartalet av totalt 120 000 kvm hittills i år. 3 mån 9 mån juli-september januari-september Mkr 2004 2003 2004 2003 OMSÄTTNING Hyresintäkter 392 791 1 427 2 639 Övrig verksamhet 21 15 59 36 Nettoomsättning 413 806 1 486 2 675 RESULTAT Löpande förvaltningsverksamhet 115 199 347 544 Resultat från 25 245 585 291 fastighetsförsäljningar Poster av engångskaraktär -5 -355 -5 -1 057 Resultat före skatt 135 89 927 -222 Aktuell skatt 2 -131 -6 -133 Uppskjuten -27 127 -110 200 skatt Resultat efter skatt 110 85 811 -155 Resultat per aktie, kr 1,64 0,96 10,87 -1,75 För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 CFO Roger Johansson, tel 08-769 31 00, 070-374 42 85 Informationschef Helena Stångberg[1], tel 08-769 30 21, 070-619 23 44 ------------------------------------------------------------------------ [1] Fr o m 1 november Åsvor Brynnel, tel 08-769 30 20, 070-600 73 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

28 okt 2004 09:44

För ytterligare information