Populära sökningar

Fabege ABs årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Fabege ABs årsredovisning för 2010 är tillgänglig via bolagets webbplats, www.fabege.se, från och med måndagen den 7 mars 2011, kl 8.00.

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter tidigast den 18 mars 2011.

Fabege AB (publ)

7 mar 2011 08:00

För ytterligare information

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.