Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Pressmeddelanden

Här finner du Fabeges pressmeddelanden. Regulatoriska pressmeddelanden från och med juli 2016 finns under fliken Corporate pressmeddelanden, kategori "Regulatorisk information". 

Kategorier

 1. 2019

  1. Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Fabege AB (publ)

   Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 2 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

   Läs mer
  2. Bokslutskommuniké 2018

   Läs mer
  3. Skatteverket flyttar

   Fabege har idag fått besked att Skatteverket avser flytta till nya lokaler med tillträde i slutet av 2021.  

   Läs mer
  4. Fabege har tecknat ett grönt låneavtal om 1,6 miljarder med Brunswick Real Estate

   Fabege har som mål att öka kapitalbindningen för att minska den finansiella risken.  Lånet löper på drygt nio år och bidrar därmed på ett mycket positivt sätt till bolagets kapitalbindning, samtidigt som bolagets finansieringskällor breddas.

   Läs mer
  5. Fabege hyr ut 3 000 kvm i Hammarby Sjöstad

   Fabege har tecknat avtal med två nya kunder i Hammarby Sjöstad om cirka 3 000 kvm. Svenska institutet (SI) samt Region Stockholm kommer att under 2019 att flytta in fastigheterna Trikåfabriken 9 respektive Luma 1.  

   Läs mer
 2. 2018

  1. Christian Hermelin slutar som VD under 2019

   Efter nära 25 år på Fabege, varav de senaste 12 åren som VD och koncernchef har Christian Hermelin informerat Fabeges styrelse om att han har beslutat att lämna bolaget. För att säkerställa en smidig succession har Christian accepterat att kvarstå som VD till dess en efterträdare har tillträtt. Styrelsen kommer nu att initiera en rekryteringsprocess.

   Läs mer
  2. Fabege skapar Sveriges första nollenergi-hotell

   I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom  21 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.

   Läs mer
  3. Förändring i valberedningen för Fabege

   Mats Qviberg har meddelat valberedningen att han på grund av tidsbrist inte kan delta i valberedningens fortsatta arbete. Investment AB Öresund har utsett Andreas Hofmann som Mats Qvibergs ersättare.

   Läs mer
  4. 800 000 m3 uppvärmt berg ger skönt klimat åt medarbetarna i Tidningshuset

   Fabeges välkända byggnad i Marieberg värms och kyls med toppmodern geoenergilagring motsvarande en volym av 1,3 Globen. Under sommaren pumpas 38-gradigt vatten ned i berget som värms upp. När kallare dagar kommer så hämtas värmen upp igen.

   Läs mer
  5. Fabege utökar sin satsning i Flemingsberg

   Fabege förvärvar tre stationsnära fastigheter i Flemingsberg av Vincero Fastigheter AB. Fastigheterna Regulatorn 1, Batteriet 3 och 4 tillträds den 1 november 2018. 

   Läs mer
  6. Fabege sponsrar hälsosatsning i Solnas skolor

   Det finns idag en bristande kunskap i samhället om kosttillskott och en utbredd kultur bland många idrottare att elitsatsa och att äta tillskott av något slag tidigt. Samtidigt vet vi att 20-25 procent av kosttillskotten innehåller dopingklassade substanser, utan att det anges på förpackningen. Fabege vill nu bidra till att fler elever i Solna ökar sina kunskaper i ämnet för att i förlängningen undvika oavsiktlig doping.

   Läs mer
  7. Delårsrapport januari – september 2018

   Fortsatt stark efterfrågan nytt stadsutvecklingsprojekt har initierats

   Läs mer
  8. Välkänd 55-åring miljöcertifieras med högt betyg

   Tidningshuset, eller för många Stockholmare mer känt som DN-skrapan, har genomgått en miljöcertifieringsprocess och fått bedömningen BREEAM-in-Use Very Good. Den kulturhistoriskt viktiga byggnaden har varsamt utvecklats av Fabege till ett modernt kontorshus med hög miljöprestanda och med ett i många fall spännande och överraskande innehåll.

   Läs mer
  9. Fabeges valberedning inför årsstämman 2019

   Vid Fabeges årsstämma den 9 april  2018 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

   Läs mer
  10. Fabege och TB-Gruppen utvecklar 130 bostäder i Råsunda

   Fabege och TB-Gruppen har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 130 bostadsrätter vid gamla Råsundastadion, intill Solna Centrum och tunnelbanan. Fabege äger sedan tidigare det så kallade ”Dallashuset” (Lagern 3) som nu tillsammans med del av gamla västra läktaren byggs om till attraktiva bostadsrätter, TB-Gruppen har nu förvärvat 50 procent av projektet och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart sker under hösten 2018 med inflyttning hösten 2020.

   Läs mer
  11. Fabege hyr ut 2 000 kvm i Hammarby Sjöstad till Hyper Island

   Det internationellt etablerade utbildningsföretaget Hyper Island har tecknat ett grönt hyresavtal om 2 000 kvm i Trikåfabriken 9 i Hammarby Sjöstad. Det gröna avtalet löper på sju år och har en snitthyra om 3 200 kr/ kvm.  Hyper Island tillträder sina nya lokaler den 1 juli 2019.

   Läs mer
  12. Fabege tecknar avtal i city

   Fabege har tecknat ett nytt grönt hyresavtal i fastigheten Apotekaren 22, Rådmansgatan. Med det nya avtalet är fastigheten återigen fullt uthyrd.

   Läs mer
  13. SHH Bostad och Fabege byggstartar i Kista

   Efter en framgångsrik försäljning har SHH och Fabege beslutat att byggstarta den första etappen i kvarteret Selfoss i centrala Kista om 69 bostäder med inflyttning under våren 2020. Över 60 procent av bostadsrätterna har sålts med bindande förhandsavtal. Avtal har tecknats med byggföretaget Cobab för entreprenaden.

   Läs mer
  14. Flemingsberg ska utvecklas till nytt internationellt affärscentrum – Stockholm South Business District

   Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har idag ingått en avsiktsförklaring om att utveckla centrala delar av Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt. Beslutet är första steget i visionen att Flemingsberg ska gå från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.

   Läs mer
  15. Fabege säljer Lagern 4 i Solna

   Fabege har avyttrat fastigheten Lagern 4 i Solna till ett av Pareto nybildat bolag. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 Mkr efter avdrag för latent skatt och ger ett resultat om  cirka 5  Mkr före skatt vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet.

   Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för inspiration och tips.