Populära sökningar

Samarbete för ett mer hållbart Stockholm

Nu startar vi tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) ett unikt samarbete med målet att kunna inspirera och utmana fastighetsbranschen för att bidra till att skapa en hållbar och samhällsnyttig, stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050, i linje med målsättningarna inom Agenda 2030.

Målsättningen med samarbetet är att förstå hur Fabege, fastighetsbranschen, lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer aktivt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn tagen till olika framtidsscenarier.

Som en del av projektet kommer vår roll inom stadsutveckling att utforskas med syftet att analysera samspelet mellan oss som stadsutvecklare och det omgivande samhället.

Analyserna kommer att ha Agenda 2030 och Parisavtalet som utgångspunkt och baseras på frågor som:

  • Hur kan Fabege medverka till en hållbar stads- och regionsutveckling?
  • Hur kan Fabege och dess partners fortsätta bidra till den ekonomiska utvecklingen och en hållbar samhällsomvandling samtidigt som de bidrar till FN:s 17 globala hållbarhetsmål som Agenda 2030 baseras på?
  • Hur kan Fabege vara en drivkraft för förändring, snarare än att endast svara på samhällsförändringar?

Projektet syftar dessutom till att diskutera och utveckla fastighetsbranschens unika roll i omställningen till ett hållbart samhälle samt kartlägga utmaningarna. Detta kommer att utforskas i gruppdiskussioner med lokalpolitiker, kommuner, beteendevetare, forskare, styrelse och andra intressenter. I diskussionerna används explorativ scenariometodik för att analysera alternativa utvecklingsvägar för Stockholmsregionen och hur Fabege kan bidra, 

Efteråt kommer en analys av Fabeges nuvarande verksamhet att genomföras för att kunna definiera de viktigaste områden Fabege ska fokusera för att minska miljöpåverkan.

Stockholm Environment Institute

Stockholm Environment Institute (SEI) är ett internationellt och oberoende forsknings- och policyinstitut, som fokuserar på frågor inom hållbarhet och samhällsutveckling. 

Läs mer om SEI på www.sei.org

Läs mer om samarbetet på www.sei.org

Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs mer om Agenda 2030 på regeringen.se

Pressmeddelande

Läs mer om samarbetet i vårt pressmeddelande.

Klicka för att öppna pressmeddelandet

Ändrad 13 januari 2023

Läs även

Klimatavtryck

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Läs mer hur vi jobbar med klimatfrågor.

Läs mer

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare. Läs mer om våra mål och resultat.

Läs mer