Populära sökningar

Åtgärder med anledning av läget i Ukraina

Information om vårt agerande med anledning av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Vi har aktiverat vår krisberedskapsgrupp och utvärderar löpande hur utvecklingen kan komma att påverka våra hyresgäster, fastigheter och områden samt våra medarbetare. Vi agerar proaktivt. Vår tekniska drift har förhöjd beredskap för att agera i händelse av oväntade driftavbrott på inkommande media, cyberattacker eller andra incidenter. Vi inventerar även de skyddsrum som finns i våra fastigheter för att säkerställa att de är tillgängliga för avsedd funktion.

Vi bidrar ekonomiskt till de hjälporganisationer som vi redan har ett pågående samarbete med och som har verksamhet i Ukraina så som UNHCR samt Childhood. Vi skänker även pengar till Läkare Utan Gränsers arbete i Ukraina.

I Stockholm utvärderar vi tillsammans med kommuner och myndigheter på vilket sätt vi bäst kan bidra till att hjälpa civilsamhället, samt har erbjudit berörda myndigheter att tillhandahålla temporära lokaler för de behov som kan uppstå.

Vi erbjuder även professionellt samtalsstöd till medarbetare som känner oro i den rådande situationen.

Vid frågor kontakta vår säkerhetschef

Per Ekstrand
Säkerhetschef
073-088 84 67
Per.Ekstrand@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 10 mars 2022