Populära sökningar

Vad händer om elen stängs av?

Enligt information från Svenska kraftnät finns det viss risk för att det under vintern kan bli aktuellt att koppla bort elen inom vissa områden under ett par timmar på grund av att det inte finns tillräckligt med el att tillgå i alla delar av Sverige. Frånkoppling av el ska enligt uppgift gå till ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Om det sker kommer Svenska kraftnät beordra elnätsbolag att stänga av elen under en tid inom ett elområde. Storstockholm tillhör elområde 3.

Svenska kraftnät kommer indikera dagen innan om det finns risk för bortkoppling av el nästkommande dag via deras hemsida samt via media. Huruvida bortkoppling kommer ske av just våra fastigheter kommer vi inte få information om på förhand.

Svenska kraftnät har meddelat att bortkoppling av el är en sista utväg, de arbetar aktivt med parallella och proaktiva aktiviteter för att undvika det.

Vi är väl förberedda om eventuell bortkoppling av el skulle ske

  • Under dagtid kommer vi snarast se till att vara på plats i alla våra fastigheter.

  • Vi kommer i första hand säkerställa skalskydd, hissar och att alla som vistas i våra fastigheter är trygga och mår bra.

  • Om Svenska kraftnät informerar om eventuell bortkoppling av el rekommenderar vi att undvika att använda hissar i möjligaste mån.

  • Nödutrymningsvägar fungerar alltid. Som hyresgäst ansvarar man för att se till att nödutrymningsvägar är fria.

  • När strömmen är tillbaka innebär det ett efterarbete för oss med återställning efter driftstörning, tiden för detta kommer att variera från fall till fall. Återställningsarbetet kan innebära att ni upplever driftstörningar även efter att strömmen är tillbaka.

  • Som elanvändare kan man underlätta återställningen genom att stänga av elektriska apparater innan elen kopplas på igen.

  • Vill ni komma i kontakt med oss så nås vi som vanligt via vår felanmälan i Fabege Appen, på www.fabege.se eller per telefon på 020-990 990.

Tillsammans kan vi bidra till elbesparing genom att använda mindre el under höglasttimmarna, vilka är måndag-fredag klockan 08:00–11:00 och klockan 16:00–19:00. Om ni har en verksamhet som kräver obruten tillgång till el och har ett reservaggregat är det bra att se till att funktionen testas löpande.

Läs mer om hur vi på Fabege bidrar till minskad elförbrukning inkluderat våra rekommendationer kring hur man som hyresgäst kan bidra.

Vi råder inte över eventuell bortkoppling av el, det ansvaret ligger hos Svenska kraftnät.

Vi hoppas att vi slipper uppleva bortkoppling av el, men det är viktigt för oss att vara förberedda och att ni, våra kunder, känner er trygga och informerade om situationen.

Publicerad 12 december 2022

Läs även

Hur bidrar Fabege till minskad elförbrukning?

På grund av energimarknadens ansträngda läge är det oerhört viktigt att vi fördjupar vårt arbete och intensifierar våra energieffektiviseringar inom alla energislag.

Läs mer

Felanmälan

Hej, Här kan du som hyresgäst göra en felanmälan eller skicka dina frågor till oss.

Läs mer