Populära sökningar

Inomhusklimat

Vi på Fabege har som ambition att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat med hänsyn till långsiktig hållbarhet. Här berättar vi om hur olika vi människor kan uppleva temperaturskillnader och vad du själv kan påverka. 

Vi upplever temperatur olika...

Olika individer upplever temperatur olika – dessutom påverkar flera andra faktorer. Det som för en person upplevs som kallt kan för en annan vara helt acceptabelt. Upplevelsen påverkas även av luftfuktighet, vad vi gör och vilka kläder vi har på oss. Det är också viktigt att komma ihåg att en termostat normalt endast mäter luftens temperatur, medan vi känner av både luftrörelser och värmestrålning mot ytor.

Hur dimensionerar vi er rumstemperatur?

Temperatur

I de ytor där det finns arbetsplatser och mötesrum ska temperaturen alltid hålla minst plus 21 grader.

I vissa fall klarar dock inte husen att hålla den temperaturen och det beror främst på yttertemperaturen. Våra hus är normalt sett byggda för att hålla rätt temperatur inomhus om det utomhus är mellan -18 grader på vintern och +27 grader på sommaren. När utomhustemperaturen stiger över +27 grader så kommer inomhustemperaturen att stiga i samma grad, och på samma sätt när temperaturen går under -18 grader så kommer inomhustemperaturen sjunka i samma grad. Exempelvis tillåts temperaturen vara +26 grader inne om det är +28 grader ute.

Inom gränsvärdena kan temperaturen dock variera något mellan cirka +21 till +25 grader beroende på solinstrålning eller att många personer befinner sig i samma rum. För att vi ska kunna ge er det bästa möjliga klimatet är det viktigt att datorer och annan utrustning är energieffektiv samt ;att antalet personer per rum inte överstiger vad lokalen byggts för.

Kvalitetskontroll

För att säkerställa kvaliteten kontrolleras klimatsystemens prestanda kontinuerligt i vårt drift- och övervakningssystem, vi utför löpande förebyggande underhåll samt var tredje år görs en obligatorisk ventilationskontroll.

Så här kan du själv påverka

Möblera rätt

Hur kontoret är möblerat påverkar vår upplevelse av inomhusklimatet. Det är något som är självklart att tänka på i samband med hyresgästens inflyttning. Exempelvis placeras inte arbetsplatser precis intill fönster, för att det naturligtvis blir varmare där sommartid och kallare vintertid. Detta kan glömmas bort då man expanderar och behöver fler arbetsplatser på samma yta. Det kan även vara bra att se över belysningen vid en ommöblering. Precis som allt annat är den placerad med hänsyn till de arbetsplatser som var planerade vid hyresgästanpassningen.

Om ni investerar i ny belysning eller andra apparater är det även bra att se över hur mycket värme de alstrar. Om värmetillförseln ökar kanske ventilationen inte räcker för att hålla en behaglig inomhustemperatur. Tänk även på att inte placera arbetsplatser direkt vid systemets kylbafflar eftersom temperaturen där är lägre.

Anpassa klädseln

Använd kläder anpassade för årstiden. Vid en utetemperatur på -10 grader dimensioneras temperaturen inomhus för +21–25 grader. Då kan en kortärmad tröja vara för svalt.

Vid utomhustemperaturer på +27–30 grader dimensioneras temperaturen inomhus till +25–28 grader – här fungerar den kortärmade tröjan bra, medan den tjocka ulltröjan blir för varm.

Aktivitetsnivån påverkar upplevelsen

Forskning visar att den som står upp och arbetar upplever temperaturen 3 grader högre än den som sitter. Självklart upplever den som är mycket i rörelse under arbetsdagen att det är varmare än den som har ett stillasittande arbete.

Luftfuktighet och upplevd temperatur

Någon som kan röra till det är luftfuktigheten. När luften är fuktig utomhus känns det kvavt och varmt på sommaren inomhus medan det på vintern kan kännas kallare än vad temperaturen visar. Luftfuktigheten beror på yttre faktorer och är inget vi kan påverka.

Minska solinstrålning för lägre temperatur

I en del av våra byggnader är ett klimatskydd installerat för att minska solinstrålningen in i lokalerna. Detta klimatskydd ska inte förväxlas med solavskärmare (persienner). Under sommartid kan det innebära att skärma av solinstrålningen för att det inte ska bli för varmt inomhus, medan det på vintern innebär att släppa in solinstrålningen för att den ska hjälpa till att värma upp lokalerna.

Varma, soliga dagar sommartid är sällan helt molnfria. För att slippa mörklägga lokalerna åker klimatskydden därför upp då det varit molnigt en stund, för att sedan åka ner igen då solen kommer fram igen. De kan även ändra vinkel, bl.a. beroende på hur solen ligger på.

En fördröjning finns för att klimatskydden inte ska åka upp och ner alldeles för mycket hela tiden (även om det redan kan upplevas som att det är så ibland). På platser där medarbetarna störs av solen kan ni som hyresgäst sätta upp valfri form av solavskärmning, exempelvis persienner, för att bli av med problemet.

Håll fönster stängda

Ett effektivt sätt att snabbt vädra ur ett mötesrum är att under en kort tid öppna ett fönster. Dock är det viktigt att komma ihåg att ett fönster som är öppet under längre tid sätter ventilationen ur spel. För att ventilationen ska fungera optimalt är det därför bättre att hålla alla fönster stängda så mycket som möjligt.

Inomhusklimat broschyren

Med denna broschyr vill vi öka förståelsen för och kunskapen om hur vi människor upplever temperaturskillnader. 

Ladda ner broschyren om inomhusklimat
Ändrad 30 januari 2024

Läs även

Energispartips

Vill du också bli mer medveten om hur du ska spara energi? Här kommer lite tips och trix för dig.

Läs mer

Grönt hyresavtal

Fabeges gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från lokaler.

Läs mer