Populära sökningar

Flemingsberg

Flemingsberg

Här får vi hjärtan att slå.

Det är människor som gör en stad. Och vi bygger för människor. Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsarbeten och en viktig del i hur Stockholm förändras. Med utmärkta kommunikationer och växande näringslivskluster kan vi nå en regional balans mellan södra och norra Stockholm. Vi ser en framtida pulserande stadsdel med 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga besökare.

I Flemingsberg finns redan så mycket kraft; närmare 18 000 boende, ett av Sveriges största Campus med fem högskolor, universitet och 19 000 studenter, Karolinska universitetssjukhuset som bedriver vård och forskning, ett vackert naturreservat och utmärkta kommunikationer.

Nya företag, bostäder och upplevelser ska vi tillsammans få Flemingsberg att slå och pumpa av liv. Här föds nya tankar och drömmar. Här får vi hjärtan att slå.

Senaste nytt

Regulatordagen 2024

Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare!

Visste du att ett av Sveriges största campus ligger i Flemingsberg? Med fem universitet och högskolor med nästan 20 000 studenter. Här pågår också ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt!

Utvecklingen av studentstaden Flemingsberg kräver samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Den 21 februari anordnar Campus Flemingsberg och Fabege den årliga konferensen Regulatordagen, som i år har temat "Studentstaden Flemingsberg". Målet är att kunna omvandla idéer till handling, bygga broar och skapa forum för handlingskraft. 

Läs pressmeddelandet
Visionsbild
Visionsbild
Visionsbild

Ett internationellt affärsnav i södra Stockholm

Med dragkraft för allt från stora internationella företag, ledande Life Science-bolag, anrika kulturinstitutioner och nya streamingbolag till startups och mindre lokala bolag skapar vi tillsammans ett nytt affärsnav för en ny tid i södra Stockholm, Stockholm South Business District. Med bredden i vårt bestånd, i allt från befintliga fastigheter till det som ska utvecklas för framtiden, finns det stora möjligheter att skräddarsy lösningar som passar er verksamhet.

Välkomna Dramaten och Operan

Visionsbild

Välkomna Dramaten och Operan

Nationalscenerna Dramaten och Kungliga Operan flyttar gemensamt sina verkstäder, ateljéer, repetitionssalar och arkiv till Flemingsberg. Dramaten och Operan utgör ett viktigt startskott och pusselbit i utvecklingen av Flemingsberg när kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. Den nya byggnaden på omkring 12 000 kvm står klar sommaren 2024 och byggarbetet för det här viktiga projektet är i full gång.

Läs mer om flytten till Flemingsberg

Kungliga Operan sätter unga i fokus i Flemingsberg

I och med etableringen av Dramaten och Kungliga Operan i Flemingsberg, så breddas kulturscenen och öppnar upp för att fler barn får möjlighet att komma i direktkontakt med kulturen. Alla barn i Flemingsbergs fyra grundskolor i förskoleklass till årskurs 3 kommer på olika sätt möta Unga Operan en gång per termin i ett långsiktigt samarbete mellan Kungliga Operan, Huddinge kommun, de fyra grundskolorna i Flemingsberg och Fabege.

Läs mer

Alfa Lavals nya kontor och innovationscenter

Visionsbild

Alfa Lavals nya kontor & innovationscenter

Projektet för Alfa Lavals nya kontor och innovationscenter är i full gång och är en viktig pusselbit i utvecklingen av Flemingsberg. När Alfa Lavals nya byggnad står klar 2025 kommer den bland annat att inrymma moderna, inspirerande kontor, ett högteknologiskt laboratorium för utveckling och testning av produkter och ett innovationscenter för separationsteknologi. På bottenvåningen kommer även att finnas en restaurang och uteservering som skapar trivsel i kvarteret.

Identitet, tekniska innovationer och hållbara lösningar har varit ledord i Alfa Lavals jakt på rätt plats för sina 700 medarbetare som ska rymmas i ca 20 000 kvm lokaler.

Läs mer om Alfa Lavals flytt

Visionsbild

Visionsbild

Utmärkt kommunikationsläge för en hållbar utveckling

Flemingsberg har ett utmärkt kommunikationsläge. Till Stockholm City är det 9 minuter med fjärrtåg och 19 minuter med pendeltåg. Det finns goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen och Uppsala samt bra tillgänglighet till både Arlanda och Skavsta. När Spårväg Syd står klart så underlättas resandet i södra Stockholm ytterligare tack vare att flera expansiva områden knyts samman med den nya spårvägen. Med ett nytt resecentrum i direkt närhet till näringsliv, bostäder, affärer, kultur, sjukvård och campus finns utmärkta förutsättningar att göra Flemingsberg till ett nav för ett hållbart resande.

Projekt Södra Entré

LEDIGA KONTOR - BJÖRNKULLEVÄGEN 12, 5 000 - 30 000 KVM

Södra Entrén ligger i bästa läget i direkt anslutning till den södra stationsuppgången och i anslutning till campusområdet på andra sidan spåren. Här uppför vi cirka 20 000 kvm kontor med tillträde under 2027.

Läs mer

Där kunskap och kreativitet dagligen möts

Studentstaden Flemingsberg

Flemingsberg är det 8:e största campuset i Sverige med närmare 19 000 studenter. Här möts fem högskolor och universitet; KTH, Karolinska Institutet, Röda korset, SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) och Södertörns högskola. Campus Flemingsberg är ett levande och mångvetenskapligt campus med en spännande mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård. Campus Flemingsberg är en integrerad del av den framväxande staden Flemingsberg: Stockholmsregionens enda kompletta universitetsstad med närhet mellan studier, boende, service och kultur.

Flemingsberg Science främjar den regionala utvecklingen

Flemingsberg Science är en neutral aktör i den regionala utvecklingen av södra Stockholm. Det går i bräschen för utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet genom att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle, så att Flemingsberg blir ett attraktivt etableringsalternativ för kunskapsintensiva och kreativa näringar.

Rättscentrum

Flemingsberg är också ett viktigt rättscentrum med åklagarmyndighet, polisverksamhet och Södertörns tingsrätt.


Sveriges 8:e största campus


19 000 studenter


5 förenade studentkårer

Högspecialiserad sjukvård och forskning

Karolinska universitetssjukhuset är en central punkt i Flemingsbergsdalen. Här arbetar över 15 000 vårdanställda. Varje år tas flera tusen studenter och forskare emot här för att utbildas och utveckla framtidens vård och bidra till forskning i världsklass.

Flemingsberg – hjärtat för en ny tid

Fabege x TalangAkademin

Hur skapar vi ett samhälle där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden? Vi är en av flera initiativtagare till TalangAkademin Huddinge, vars syfte är att bidra till att människor kommer ut i arbetslivet! Ett samarbete som vi är otroligt stolta över att vara en del av.

Läs mer

Läxhjälp för elever i Flemingsberg

Sedan läsåret 2021/2022 är vi huvudpartner till stiftelsen Läxhjälpen med fokus på Flemingsberg. Ett samarbete som fokuserar på barn och unga för att stötta en bra skolgång, en meningsfull fritid, kulturella inslag och i förlängningen en väg in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Flemingsberg Block Party

Med målet att kunna skapa stolthet och gemenskap i Flemingsberg arrangerade vi tillsammans med Huddinge kommun, Södertörns högskola, lokala föreningar och festivalarrangörer "Flemingsberg Block Party", en folkfest med musik, konst, dans och ett myller av aktiviteter i centrala Flemingsberg.

Läs mer

Ett naturreservat runt knuten

Naturreservatet Flemingsbergsskogen är en naturskog på 967 hektar. Här finns både hällmarkstallskog, mossar på de höglänta delarna och näringsrikare gran- och lövskogar.

Press

Här finns pressmeddelanden om våra projekt i Flemingsberg samlade. Bilderna är fria att användas av media och organisationer i samband med artiklar om oss.

Pressmeddelanden
Bilder

Kontakt

Johan Zachrisson
Affärsutvecklingschef
+46 76 720 34 19


Kontaktkort
Therese Friedman
Marknadsområdeschef Flemingsberg
+46 8 556 747 58


Kontaktkort
Karl Henrik Lenneryd
Uthyrare Projekt
+46 76 894 45 25


Kontaktkort