Koncernledning

Koncernledningen i Fabege består av sex personer inklusive verkställande direktör. Nedan återfinns en presentation av  koncernledningen.

Christian Hermelin
VD och koncernchef

Född:1964
Anställd sedan 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007.

Externa uppdrag
Inga väsetliga externa uppdrag

Tidigare anställningar
Förvaltning Nacka Strand Förvaltnings AB, Regoinsansvarig Orkarsborg, Projektledare FAstighets AB Storheden.

Utbildning
Fil kand. i företagsekonomi

Aktieinnehav
383 834*

Åsa Bergström
Vice VD, Ekonomi och finanschef

Född: 1964
Anställd sedan 2007 och i nuvarande befattning sedan 2008.

Externa uppdrag
Styrelseledamot i Hemsöfastighets AB och NP3 Fastigheter AB

Tidigare anställningar
Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit&Beton samt Oskarsborg.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
71 664*

  Anders Borggren
Chef Teknisk drift

Född: 1958
Anställd och i nuvarande befattning sedan 2014.

Externa uppdrag
Styrelseledamot Riba AB.

Tidigare anställningar
Chef för bland annat fastighetsförvaltning på ISS Facility Services AB, VD Arctella AB, Projektledare Kungsfiskaren AB, Entreprenadingenjör Skanska.

Utbildning
Civilingenjör

Aktieinnehav
40 232*

  Klas Holmgren
Chef Projekt och Förädling

Född: 1970
Anställd sedan 2001 och i nuvarande befattning sedan 2010.

Externa uppdrag
Vice ordförande Byggherrarna

Tidigare anställningar
Platzer Bygg, Platschef Peab, Platschef Peab Bostad, JM Entreprenad.

Utbildning
Ingenjör

Aktieinnehav
40 032*

  Charlotta Liljefors Rosell
Chef Förvaltning

Född: 1963
Anställd och i nuvarande befattning sedan 2014.

Externa uppdrag
Inga väsetliga externa uppdrag

Tidigare anställningar
KTH, AP Fastigheter, olika ledande befattningar på Vasakronan och affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter.

Utbildning
Civilingenjör Lantmäteri

Aktieinnehav
39 032*

Klaus Hansen Vikström
Vice VD och Affärsutvecklingschef

Född: 1953
Anställd sedan 2006 och i nuvarande befattning sedan 2014.

Externa uppdrag
Styrelseledamot i Sir of Sweden

Tidigare anställningar
Chef för Stockholms Modecenter, VD och grundare av Brubaker AS.

Utbildning
Marknadsekonom (Diploma in Specialized Business Studies)

Aktieinnehav
41 034*


 

* Aktieinnehav per 5 june 2018

Publicerad 17 oktober 2018