Populära sökningar

Koncernledning

Koncernledningen i Fabege består av nio personer inklusive verkställande direktör. Nedan återfinns en presentation av koncernledningen.

Stefan Dahlbo

VD och Koncernchef

Född:1959
Anställd och i nuvarande befattning sedan 2019. Tidigare styrelseledamot i Fabege mellan 2003-2007.

Externa uppdrag
Styrelseledamot Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ). Medlem i Nordstjernan Kredit KB:s executive committee.

Tidigare anställningar
VD & koncernchef, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, VD & Vice VD Investment AB Öresund, VD Hagströmer & Qviberg AB, Alfred Berg koncernen.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
Privat och via bolag 82 500

Åsa Bergström

Vice VD, Ekonomi och finanschef

Född: 1964
Anställd sedan 2007 och i nuvarande befattning sedan 2008.

Externa uppdrag
Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB.

Tidigare anställningar
Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit & Beton samt Oskarsborg.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
47 630

Charlotta Liljefors Rosell

Chef Förvaltning

Född: 1963
Anställd och i nuvarande befattning sedan 2014.

Externa uppdrag
Inga väsentliga externa uppdrag.

Tidigare anställningar
KTH, AP Fastigheter, olika ledande befattningar på Vasakronan och affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter.

Utbildning
Civilingenjör Lantmäteri

Aktieinnehav
6 451

Charlotte Liliegren

Chef Stads- och Fastighetsutveckling

Född: 1976
Anställd sedan 2006 och i nuvarande befattning sedan 2013.

Externa uppdrag
Inga väsentliga externa uppdrag

Tidigare anställningar
Uthyrare på Tornet AB, affärsutvecklare på Stena Fastighet AB och Drott AB.

Utbildning
Civilingenjör

Aktieinnehav
3 412

Fred Grönwall

Chef Teknisk Drift

Född: 1981
Anställd sedan 2021.

Externa uppdrag
Styrelseledamot i Accessy Intressenter AB


Tidigare anställningar
Fabrikschef Cementa AB Slitefabriken, Produktionschef Cementa AB Slitefabriken samt Degerhamnsfabriken, Processoperatör Cementa AB Slitefabriken.

Utbildning
Civilingenjör

Aktieinnehav
4 310

Gunilla Cornell

Chef HR

Född: 1969
Anställd och i nuvarande befattning sedan 2011.

Externa uppdrag
Inga väsentliga externa uppdrag.

Tidigare anställningar
Managementkonsult i egen firma, Verksamhetsutvecklingskonsult och projektledare Tietoenator, Controller NCR.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
750

Johan Zachrisson

Chef Affärsutveckling

Född: 1970
Anställd sedan 2021.

Externa uppdrag
Inga väsentliga externa uppdrag.

Tidigare anställningar
FFNS/Sweco, Humlegården Fastigheter, DTZ/Cushman & Wakefield.

Utbildning
Civilingenjör

Aktieinnehav
3 000

Klas Holmgren

Chef Projekt och Förädling

Född: 1970
Anställd sedan 2001 och i nuvarande befattning sedan 2010.

Externa uppdrag
Vice ordförande Byggherrarna.

Tidigare anställningar
Platzer Bygg, Platschef Peab, Platschef Peab Bostad, JM Entreprenad.

Utbildning
Ingenjör

Aktieinnehav
10 500

Mia Häggström

Hållbarhetschef

Född: 1978
Anställd 2007 och i nuvarande befattning sedan 2016.

Externa uppdrag
Inga väsentliga externa uppdrag.

Tidigare anställningar
Miljöförvaltningen, Sundsvalls kommun
Miljöförvaltningen, Södertälje kommun

Utbildning
Magisterexamen Miljö- & hälsoskydd

Aktieinnehav
0

Ändrad 8 januari 2024

Läs även

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Hela styrelsen bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens

Läs mer

Koncernledningens arbete

VD är ansvarig för den operativa styrningen, har ansvaret för att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer,

Läs mer