Populära sökningar

Bedömning och ranking

Kan man tävla i hållbarhet? Det är en fråga vi ställer oss ofta. Vi är tävlingsmänniskor och gillar att utmana både oss själva och vår omvärld, men här får vi ibland hejda oss. Om vi ska välja mellan att svara på enkäter och ramverk, eller minska energiförbrukningen här och nu, är valet enkelt. Vi väljer alltid det praktiska arbetet som ger resultat. Därför är vi sällan bäst i mätningar, men vi ligger alltid i toppen. För vi jobbar hårt.

Här är ett axplock av de mätningar och bedömningar som finns om oss som bolag:

En av Sveriges bästa arbetsplatser!

Vi är oerhört glada och stolta över att ha placerat oss på plats 22 bland Sveriges Bästa Arbetsplatser™ för medelstora organisationer. Eftersom svarsfrekvensen bland våra medarbetare på medarbetarundersökningen 2021 var på fantastiska 100 procent känner vi en extra stolthet över det resultatet.

Läs hela pressmeddelandet >

Cicero

Det oberoende analysinstitutet Cicero har granskat det gröna ramverket för att säkerställa att det uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven. De har utfärdat en second opinion med betyget medium green för de gröna villkoren och excellent gällande styrning.

Ciceros utlåtande (pdf) >

Grönt Fabege enligt CICERO >

GRESB - Green Star

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett internationellt verktyg för benchmarking som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv. I rankningen utvärderas hållbarhetsarbetet ur tre perspektiv: miljöfrågor, sociala frågor och styrning.

I den senaste utvärderingen ökade Fabege till 94 poäng av 100, vilket innebär det högsta betyget 5 stjärnor och att bolaget rankas högst inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i norra Europa.

Läs hela rapporten >

Klimatmål godkänt av Science Based Targets (SBT)

Vårt klimatmål är godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT) och stödjer därmed FN:s klimatavtal.

Läs mer om vårt klimatmål >

Läs mer om Science Based Targets (SBT) >

Nollenergihotellet i Arenastaden

Skandinaviens första nollenergi-hotell i Arenastaden är en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel. Kärt barn som det är har det fått många namn (Nollenergihotellet, House of Choice, Comfort Hotel Solna och Nationalarenan 3) och har till vår stora glädje även vunnit många priser och utmärkelser:

Läs mer om projektet House of Choice.

Internationellt arkitekturpris till Pep Park i Solna

Pep-parken ”100 meter Pep” i Huvudsta, Solna har tilldelats IOC IAKS Award in Bronze och dessutom fått en extra utmärkelse för dess tillgänglighetsanpassning.

Läs pressmeddelandet om priset >

IOC IAKS film om utmärkelsen > 

Ändrad 15 september 2023

Läs mer

Värdeskapande certifieringar

Alla våra projekt och fastigheter miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. Det är ett internationellt system anpassat efter svenska förhållanden.

Läs mer

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare. Läs mer om våra mål och resultat.

Läs mer