Intressentdialoger Fabege - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Fabeges viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, kreditgivare, ägare och analytiker, leverantörer samt kommuner där bolaget är verksamt. Kontinuerliga dialoger förs med samtliga av dessa intressentgrupper.

Nya insikter för rätt färdriktning

Under året har vi genomfört en intressentdialog och en väsentlighetsanalys för att få en bättre förståelse för vilka hållbarhetsmål som våra intressentgrupper anser är mest betydelsefulla i utvecklingen av den framtida verksamheten. Med hjälp av SEI (Stockholm Environment Institute) har vi även gjort en värdering av målen för att se var vi har bäst möjligheter att påverka framstegen genom vår nuvarande strategi. Därigenom har vi också fått bekräftat att vi har gjort rätt prioriteringar inom många områden, men även kommit fram till nya insikter.

Vi bedömer att vi har störst möjligheter att bidra till en minskad klimatpåverkan och en hållbar utveckling genom att dagligen se till följande mål:

 • Mål 3: Hälsa och välbefinnande
 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10 är att minska ojämlikheten
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen har även använts för att utveckla Fabeges hållbarhetsrapportering och säkerställa att vi rapporterar på de områden som är mest relevanta för våra intressenter. Som ett resultat av väsentlighetsanalysen har Fabege kompletterat med ytterligare fyra GRI Standarder och upplysningar;

 • GRI 203-1, Investeringar i infrastruktur och tjänster till
  allmänhetens nytta
 • GRI 403-9, Arbetsrelaterade skador
 • GRI 201-1, Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt värde
 • GRI 207-4, Skatteinformation

De mest väsentliga hållbarhetsmålen genomsyrar bolagets arbete inom delområdena stadsdelar, fastigheter, kund, medarbetare, leverantör, finans samt affärsetik och moral.

Vidare läsning

Hållbarhetsrapport - Om redovisningen i årsredovisningen (pdf)

Hållbarhetsrapport 2020 (pdf)

Ändrad 9 augusti 2021

Läs även

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vårt hållbarhetsrapport. Klicka för att ladda ner rapporten!

Läs mer

EPRA: Miljöindikatorer

Klicka för att läsa mer om EPRA: miljöindikatorer.

Läs mer

Hållbarhetsindikatorer enligt EPRA

Rapporteringen av Fabeges hållbarhetsarbete följer rikt­linjerna från the GRI Standards. Klicka för att läsa hållbarhetsindikatorerna vi följer enligt EPRA.

Läs mer