Populära sökningar

Aktien

Fabeges aktier är klassificerade som en grön aktie på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan. Aktien ingår i sektorindexet för fastighetsbolag, Stockholm Real Estate.

     

Nasdaq Green Equity Designation

Fabeges aktier är per november 2023 klassificerade som en grön aktie på Nasdaq Stockholm. Den gröna aktien redovisar bolagets klimatpåverkan transparent, och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar.

Resultatet visar att 70% av hyresintäkterna, 62% av driftkostnaderna och 67% av investeringarna på Fabege klassificeras som gröna samt betyget ”excellent” med avseende på styrning, struktur och processer.

Granskningen som gjordes av S&P Global shades of green visar att uppskattningsvis 70% av hyresintäkterna, 61% av driftkostnaderna och 27% av investeringarna uppfyller taxonomins tekniska kriterier (taxonomy alignment). Enligt granskningen möter Fabeges verksamhet taxonomins DNSH (Do No Significant Harm) kriterier, förutom i projektverksamheten där det idag råder osäkerhet kring hur en del av kriterierna ska tolkas.

Läs pressmeddelandet >

Ladda ner rapporten >

Största ägare

Klicka för att läsa mer om våra största ägare.

Läs mer

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten. Klicka för att läsa mer om våra senaste utdelningar.

Läs mer

Ägarstruktur

Klicka för att läsa mer om vår ägarstruktur.

Läs mer

Analytiker

Klicka för att se listan över analytiker som följer Fabege.

Läs mer

Aktiehistorik

Klicka för att läsa mer om vår aktiehistorik.

Läs mer

Insynshandel

I Fabege räknas styrelseledamöter samt koncernledning som personer med insynsställning i bolaget.

Läs mer