Populära sökningar

Aktien

Fabeges aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan. Aktien ingår i sektorindexet för fastighetsbolag, Stockholm Real Estate.

Största ägare

Klicka för att läsa mer om våra största ägare.

Läs mer

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten. Klicka för att läsa mer om våra senaste utdelningar.

Läs mer

Ägarstruktur

Klicka för att läsa mer om vår ägarstruktur.

Läs mer

Analytiker

Klicka för att se listan över analytiker som följer Fabege.

Läs mer

Aktiehistorik

Klicka för att läsa mer om vår aktiehistorik.

Läs mer

Insynshandel

I Fabege räknas styrelseledamöter samt koncernledning som personer med insynsställning i bolaget.

Läs mer