Populära sökningar

Aktien

Fabeges aktier är klassificerade som en grön aktie på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan. Aktien ingår i sektorindexet för fastighetsbolag, Stockholm Real Estate.
Den gröna aktien redovisar bolagets klimatpåverkan transparent, och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar.

Läs mer

Aktiekalkylator

Totalavkastning

Omsättning i aktien

Aktiehistorik

Klicka för att läsa mer om vår aktiehistorik.

Läs mer

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten. Klicka för att läsa mer om våra senaste utdelningar.

Läs mer

     

Ägarstruktur

Klicka för att läsa mer om vår ägarstruktur.

Läs mer

Analytiker

Klicka för att se listan över analytiker som följer Fabege.

Läs mer

Konsensusestimat

På denna sida finns prognoser från analytiker som regelbundet följer Fabege.

Läs mer

Insidertransaktioner

I Fabege räknas styrelseledamöter samt koncernledning som personer med insynsställning i bolaget.

Läs mer