Populära sökningar

Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen sju ledamöter.

Jan Litborn

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1951

Övriga uppdrag
Styrelseordförande Hedin Mobility Group AB och Arenabolaget i Solna AB. Styrelseledamot i Aimo Holding AB, Consensus Asset Management AB, Revelop Management AB, Backahill AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Utbildning
Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).

Aktieinnehav
Privat och via bolag 31 500.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Arvode, tkr
670

Närvaro styrelsemöten
20 (20)

Närvaro revisionsutskott
4 (4)

Närvaro ersättningsutskott
5 (5)

Ladda ner bilden på Jan Litborn (10MB)

Anette Asklin

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1961

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Aros Kapital och Jernhusen AB. Styrelseledamot i Genova Property Group AB, Elof Hansson Holding AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Utbildning
Civilekonom.

Aktieinnehav
2 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
340

Närvaro styrelsemöten
20 (20)

Närvaro revisionsutskott
4 (4)

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Mattias Johansson

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1973

Övriga uppdrag
Vd och koncernchef för Bravida Holding AB. Diverse styrelseuppdrag inom Bravida Koncernen.

Utbildning
Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav
2 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
0

Närvaro styrelsemöten
0 (0) - tillträdde vid årsstämman 2022.

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Märtha Josefsson

Styrelseledamot sedan 2005.

Född: 1947

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Investment AB Öresund.

Utbildning
Fil. kand. i nationalekonomi.

Aktieinnehav
Med make 256 920.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
290

Närvaro styrelsemöten
20 (20)

Närvaro revisionsutskott
4 (4)

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Bent Oustad

Styrelseledamot sedan 2024.

Född: 1972

Övriga uppdrag
VD Norwegian Property ASA samt styrelseledamot i Nordier AS.

Utbildning
Civilekonom, Norges Handelshögskola.

Aktieinnehav
0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Arvode, tkr
0

Närvaro styrelsemöten
0 (0) - tillträdde vid årsstämman 2024.

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Lennart Mauritzson

Vice styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1967

Övriga uppdrag
VD Backahill AB, Styrelseledamot i Brinova AB, Catena Fastigheter AB, Rögle Marknads AB samt Wihlborgs Fastigheter AB.

Utbildning
Civilekonom och juridik

Aktieinnehav
0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Arvode, tkr
280

Närvaro styrelsemöten
12 (12) - tillträdde vid årsstämman 2021.

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
1 (1)

Sofia Watt

Styrelseledamot sedan 2024.

Född: 1975

Övriga uppdrag
Styrelseledamot Catella AB. 

Utbildning
Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie Kandidatexamen vid Mitthögskolan.

Aktieinnehav
0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
0

Närvaro styrelsemöten
0 (0) - tillträdde vid årsstämman 2024.

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Ändrad 9 april 2024

Läs även

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Klicka för att läsa mer om styrelsens arbete.

Läs mer

Ersättningsutskott

Under 2021 bestod ersättningsutskottet av följande tre styrelseledamöter, Jan Litborn, ordförande, Lennart Mauritzson, ledamot, Mats Qviberg, ledamot.

Läs mer

Revisionsutskottet

Under 2021 bestått revisionsutskottet av följande tre ledamöter: Anette Asklin, ordförande, Märtha Josefsson och Jan Litborn.

Läs mer