Fabeges styrelse - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen sex ledamöter.

Jan Litborn
Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1951

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Logistea AB, I.A Hedin Bil AB, Arenabolaget i Solna AB, och Erlandsson Holding AB. Styrelseledamot i Wihlborgs Fasigheter AB, Consensus Asset Management AB, Profi Förvaltning AB och Anders Hedin Invest AB.

Utbildning
Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm.(ej examen)

Aktieinnehav
Privat och via bolag 25 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
650

Närvaro styrelsemöten
19 (19)

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
3 (3)

Anette Asklin
Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1961

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i GU Ventures AB och RO Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Jernhusen AB, Inhouse Tech Göteborg AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
2 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
280

Närvaro styrelsemöten
19 (19)

Närvaro revisionsutskott
3 (4). Medlem sedan april 2019.

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Emma Henriksson
Styrelseledamot sedan april 2020.

Född: 1975

Övriga uppdrag
Styrelseledamot Fastighetsägarna Sverige.

Utbildning
Civilekonom samt Fil kand i samhällsplanering

Aktieinnehav
0

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
0

Närvaro styrelsemöten
0

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Märtha Josefsson
Styrelseledamot sedan 2005.

Född: 1947

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Investment AB Öresund.

Utbildning
Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav
241 920

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
310

Närvaro styrelsemöten
19 (19)

Närvaro revisionsutskott
4 (4)

Närvaro ersättningsutskott
Ej medlem

Per-Ingemar Persson
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1956

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Northern Environmental, Water Solutions och ELU Konsult AB. Styrel­seledamot i Wihlborgs Fastighets AB och Finja Prefab AB. Därutöver ledamot i internstyrelser inom Veidekke-koncernen.

Utbildning
Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Aktieinnehav
2 000

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
290

Närvaro styrelsemöten
19 (19)

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
3 (3)

Mats Qviberg
Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001.

Född: 1953

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund.

Utbildning
Civilekonom

Aktieinnehav
Med maka 6 300 364

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja

Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Arvode, tkr
290

Närvaro styrelsemöten
19 (19)

Närvaro revisionsutskott
Ej medlem

Närvaro ersättningsutskott
3 (3)

 

Ändrad 6 april 2020