Fabeges revisionsutskott - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott för 2019. Utskottet består av följande två ledamöter, inklusive ordförande:

  • Märtha Josefsson, ordförande
  • Eva Eriksson, ledamot

Revisionsutskottet håller fyra möten per år och behandlar frågor om intern kontroll, uppföljning, väsentliga processer såsom fastighetsvärdering, finansiering, skatter och finansiell rapportering med mera.

Vid varje möte lämnade bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Protokollen från revisionsutskottets möten delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterade löpande till styrelsen.

Ändrad 6 april 2020