Populära sökningar

Grönt hyresavtal

Fabeges gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från lokaler.

Ömsesidig miljöagenda för lokalen

Avtalet innebär att båda parter enas om en gemensam miljöagenda för lokalen genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning. Avtalen omfattar bland annat åtgärder för att minska miljöpåverkan inom energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Grund för miljöcertifiering

Syftet är att sätta fokus på och samverka kring miljöfrågorna för att minska både klimatpåverkan och kostnader. Överenskommelsen understödjer också en miljöcertifiering av byggnaden.

Kontakta gärna din fastighetschef på Fabege för mer information.

Ändrad 19 september 2023

Läs även

Hållbarhet

För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden. Klicka för att läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer

Klimatavtryck

Klimatfrågorna är utan tvekan vår tids största utmaning och här kan vi som stadsutvecklare bidra på riktigt. Läs mer hur vi jobbar med klimatfrågor.

Läs mer