Populära sökningar

Vår värdegrund

Vår värdegrund, SPEAK, som genomsyrar hela verksamheten, står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet.

Snabbhet

 • Vi är effektiva, prioriterar rätt beslut, ger snabb återkoppling och erbjuder enkla lösningar.
 • Vi agerar med tydlighet, är handlingskraftiga och är noga med att hålla angivna tidsramar.

Prestigelöshet

 • Vi visar respekt genom att vara öppna och lyhörda mot våra arbetskamrater, kunder och leverantörer.
 • Vi är viktigare än jag. Vi är lagspelare och strävar efter samarbete och sammanhållning i laget.
 • Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp och dela med oss av våra kunskaper.

Entreprenörskap

 • Vi ser möjligheter och är lösningsfokuserade.
 • Vi är kreativa, innovativa och inspirerar till nya idéer.
 • Vi är målinriktade och vill alltid hitta förbättringar.

Affärsmässighet

 • Vi agerar alltid professionellt, söker win-win-lösningar och håller vad vi lovar.
 • Vi ser till helheten och vad som är bäst för våra kunder, medarbetare och samhället på lång sikt.

Kundnärhet

 • Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer. Vi är väl förberedda, agerar proaktivt och ger bästa möjliga service utifrån kundernas behov.
 • Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

Ladda ner SPEAK 

Ändrad 5 juni 2023