Populära sökningar

Aktuella upphandlingar

Vi välkomnar alla företag och organisationer att lämna intresseanmälan för våra upphandlingar. Vi behandlar alla lika, oavsett om du är tidigare leverantör eller med för första gången.

Då intresset för våra upphandlingar historiskt sett varit mycket stort så kommer ett urval att ske inför respektive anbudsförfarande.

Aktuell upphandling Sista anmälningsdatum
Byggservice 2023-10-01
Revisionsbesiktning - brandlarm och sprinkler 2023-08-07
Sanering/torkning 2023-12-01
Solceller 2023-09-01
Sprinklerservice 2023-08-07
Ventilation 2023-06-09

Intresseanmälan

Välj upphandling

Har du en fråga?

Dick Larsen
Inköpschef
08-555 148 90
Dick.Larsen@fabege.se

Kontaktkort
Ritu Johal
Strategisk Inköpare
070-732 65 52
Ritu.Johal@fabege.se

Kontaktkort
Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
08-555 148 09
Sivan.Andaziar@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 31 maj 2023