Populära sökningar

Aktuella upphandlingar

Vi välkomnar alla företag och organisationer att lämna intresseanmälan för våra upphandlingar. Vi behandlar alla lika, oavsett om du är tidigare leverantör eller med för första gången.

Då intresset för våra upphandlingar historiskt sett varit mycket stort så kommer ett urval att ske inför respektive anbudsförfarande.

Aktuell upphandling Sista anmälningsdatum
Pumpservice 2022-12-12
Glasmästeri 2023-01-10
Brandlarm 2023-04-01

Intresseanmälan

Välj upphandling

Har du en fråga?

Dick Larsen
Inköpschef
08-555 148 90
Dick.Larsen@fabege.se

Kontaktkort
Hanna Törnsäter
Strategisk Inköpare
08-556 747 48
Hanna.Tornsater@fabege.se

Kontaktkort
Ritu Johal
Strategisk Inköpare
070-732 65 52
Ritu.Johal@fabege.se

Kontaktkort
Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
08-555 148 09
Sivan.Andaziar@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 4 oktober 2022