Populära sökningar

Aktuella upphandlingar

Vi välkomnar alla företag och organisationer att lämna intresseanmälan för våra upphandlingar. Vi behandlar alla lika, oavsett om du är tidigare leverantör eller med för första gången.

Då intresset för våra upphandlingar historiskt sett varit mycket stort så kommer ett urval att ske inför respektive anbudsförfarande.

Aktuell upphandling Sista anmälningsdatum

Intresseanmälan

Välj upphandling

Har du en fråga?

Dick Larsen
Inköpschef
+46 8 555 148 90


Kontaktkort
Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
+46 8 555 148 09


Kontaktkort
Victoria Boije
Strategisk Inköpare
+46 8 556 747 37


Kontaktkort
Ändrad 14 november 2023