Populära sökningar

Tre goda skäl till att investera i Fabege

1. Tydlig geografisk koncentration och starkt fokus

Att vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet skapar många fördelar. Det ger oss god marknadskännedom och effektiv förvaltning. Det går inte vara bäst på allt. Vi har valt att fokusera på kommersiella fastigheter och vara nära våra kunder. Vi är experter på Stockholms kontorsmarknad.

2. Stor potential

Vi har en stor byggrättsportfölj för både kontor och bostäder. Med låga ingångsvärden och en effektiv byggprocess är potentialen att skapa stora värden god. Målet är att investera 10 Mdkr över en fyraårsperiod enbart i våra kontorsbyggrätter.

3. Stabilt och grönt

Vi har en stabil balansräkning och starka nyckeltal. Trender kommer och går men fastigheter består är ett talspråk som stämmer in på vår verksamhet. Vi ligger i framkant inom hållbarhet och har 100 procent grön finansiering samt 100 procent miljöcertifierad förvaltning- och projektportfölj.

Webbsändning Q3 2023

Fabeges delårsrapport för perioden januari - september 2023 publicerades torsdagen den 19 oktober 2023, kl 07:30. Rapporten presenterades med en webbsändning samma dag, kl 09:00. 

Du kan ladda ner rapporten via sidan "Rapporter och presentationer". Klicka på länken nedan för att lyssna på webbsändningen.

Lyssna på webbsändningen

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort
Ändrad 22 november 2023

Läs även