Populära sökningar

Faktablad

Fabeges faktablad sammanställs av Morningstar och uppdateras dagligen på NASDAQ Stockholms webbplats.

Ladda ner faktabladet (PDF, engelsk)

 

Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Fabege tar heller inget ansvar för eventuella skrivfel i detta faktablad eller ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av dokumentet då informationen på faktabladet inte uppdateras av Fabege.

Ändrad 16 augusti 2023