Populära sökningar

Stadsutveckling

c/o Fabege

Stadsutveckling för oss

För oss handlar det om livet – livet mellan husen, stadsutveckling är så mycket mer än byggnation. Vårt engagemang sträcker sig bortom det enskilda huset, till platsen, innehållet, miljön och människan. I stadsdelar där vi har fokus och ägande, har vi möjlighet att ta ansvar för helheten och vi arbetar långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för både boende, arbetande och besökare.

Vi har en tydlig strategi för vår fastighetsportfölj med ett bestånd som knyter ihop Stockholm från Arenastaden i norr till Flemingsberg i söder. Alla områden är och kommer att bli allt viktigare knutpunkter för framför allt spårbunden trafik. Det gör att kunder och boende enklare kan vara en del av hela den regionala arbetsmarknaden. Vi är den största fastighetsägaren i samtliga stadsdelar utom i innerstaden.

Det är mycket som den moderna människan ska hinna med: hämtning, lämning, träning, ärenden. Och inte minst ska vi jobba. Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för våra kunders medarbetare att få ihop sina liv, därför är för oss livet mellan husen kanske ännu viktigare. Grönområden, restauranger och service betyder mycket för trygghet och trivsel. Liksom de initiativ för social hållbarhet som vi stöttar; som Pep Parken i Solna för lek och rörelse, och TalangAkademin i Flemingsberg.

Då kan man aldrig tänka smått. Man måste se helheten. Hela företaget. Hela området. Hela människan. Hela tiden.

Helheten, mer än halva grejen.

Tack vare att vi utvecklar stadsdelar och därmed är stora fastighetsägare i våra områden kan vi ta ett större ansvar för helheten. Från hur placeringen av fikarummet och väl synliga trappor stimulerar rörelse, till allt som inte rör själva kontoret.

Finns det tillräckligt med gym, grönområden, hotell, caféer, restauranger och cykelbanor i området? Vi vet att människor som mår bra presterar bättre. Kan de dessutom göra sina privata ärenden snabbt i närområdet så tar det mindre tid och fokus från arbetet. Det kallar vi hållbart.

Med våra kunder. I vått som och torrt.

För oss har långsiktighet flera bottnar. Vi är långsiktiga ägare av våra fastigheter. Vi ser långsiktigt på våra relationer. Skulle exempelvis en kund behöva växa, så löser vi det. Samma sak gäller då man behöver krympa sin kostym. Vi ser långsiktigt även utöver vårt egna bestånd. Vi arbetar aktivt för en hållbar stadsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina.

Från kommunen till kaffemaskinen.

Genom åren har vi löst otaliga utmaningar. Och lärdomarna från dessa tar vi med oss in i kommande projekt. Som vi ser det ger det oss ofta ett försprång i tanken. Vi behöver aldrig börja från noll. Oavsett om det gäller en kommuns särskilda förutsättningar eller var man bäst placerar kaffemaskinen i det nya kontoret.

Livet mellan husen

När vi utvecklar våra stadsdelar vill vi skapa bästa möjliga miljö för dig som vistas och verkar där. Det är viktigt att områdena är levande, trivsamma och trygga – både före, under och efter våra byggprojekt. Därför tänker vi långt utanför husens fyra väggar och arbetar med att stärka livet mellan husen genom att skapa trygga mötesplatser och bra service. Vi skapar mänskliga, lekfulla, diversifierade och överraskande miljöer – med målet att du ska må bra här!

Läs mer om allt vi gör mellan husen

Case: Arenastaden

c/o Fabege

Från industriområde till stadsdel med puls

Visst blåste det snålt i början. Men man måste våga och vara lite galen för att tro på visionen om en storslagen stadsdel med över 14 miljoner besökare årligen när man står med fötterna i lera på gammal industrimark. En plats där det går att sälja skrot i lösvikt och få kontanter i handen. Men det var precis så det var 2007. Dalvägens industriområde var ingen plats som lockade besökare efter mörkrets intågande, men här växte vår vision om Arenastaden fram.


Väl utbyggd kollektivtrafik


Alla nybyggda hus är miljöcertifierade


20 000 kvm nya grönytor

Rätt förutsättningar i gott läge

Det som var bra redan då var just läget. Närheten till Stockholms innerstad, Solna stations kollektivtrafik och till Råstasjöns naturområde. Här hittade vi även en handlingskraftig kommun och lågutnyttjad mark, två viktiga pusselbitar. Sedan adderade vi en nationalarena, Skandinaviens bästa och största köpcentrum och inte minst Sveriges snyggaste kontor. Tvärbanan kom hit, vi fick en ny uppgång vid pendeltågsstationen, eldrivna bussar till Bromma flygplats och nu väntar vi även på tunnelbanestation Arenastaden.

Miljardbidrag till samhället

Faktum är att oberoende samhällsekonomiska beräkningar visar att Arenastaden bidrar med 18 miljarder kronor till samhället varje år, 25 000 nya jobb har skapats, besöks- och turistnäringen har fyrdubblats i Solna och kommunen har Sveriges lägsta arbetslöshet för unga människor tack vare alla de jobb som skapas här. Det gläder oss särskilt att Solnaborna som följt med oss på resan nu har fått ett fantastiskt serviceutbud i Mall of Scandinavia och att kollektivtrafiken blivit så mycket bättre.

Entreprenörsanda

Allt detta visar på vikten av att drömma stort och att kämpa på när det blåser snålt. För det är det vi gör. Att med stor energi och genomförandekraft utveckla platser som attraherar människor.

Från vision till verklighet