Populära sökningar

Livet mellan husen

När vi utvecklar våra stadsdelar vill vi skapa bästa möjliga plats för dig som vistas och verkar där. Därför tänker vi långt utanför fastigheterna och arbetar med att stärka livet mellan husen, skapa trygga mötesplatser, service och uttryck som leder till samtal. Det är viktigt för oss att göra stadsmiljöer mer mänskliga, lekfulla, diversifierade och överraskande. Bland annat har vi arbetat med belysningsprojekt som ett sätt att skapa trygghet och lugn, och grönområden och parker som ett sätt att främja hälsa och fysisk aktivitet. 

En annan del av arbetet är att tillföra nya kvaliteter genom konst och kultur till gatulivet i stadsdelarna. Genom att arbeta med gatukonst i stor och liten skala hoppas vi kunna skapa mer levande stadsdelar och locka ut fler på gatorna. Vi vill lyfta olika typer av konstnärliga uttryck på allmän plats och arbetar därför med såväl skolungdomar som etablerade konstnärer.

Läxhjälpen

Fabege satsar på skolbarnen i Flemingsberg genom att stödja den ideella stiftelsen Läxhjälpen som bedriver ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram på skolor vars resultat ligger under rikssnittet. Programmet bidrar till att fler elever klarar grundskolan med självförtroende inför framtiden.

Läs mer om vårt samarbete med Läxhjälpen

17 hållbarhetsmål i 1 park

Fabege har med hjälp av BIG – Bjarke Ingels Group tagit fram en masterplan och utvecklingsidé för Solna Business Park. Startskottet blir parken, vars koncept tar stöd i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som kommer bidra till en mer aktiverad och levande gatumiljö där människan ges större utrymme. Konceptet är utformat med olika element och installationer som på olika sätt kommer stödja och informera om alla 17 globala målen.

Läs mer om parken

Pep-parkerna

Pep Parkerna i Solna är ett samarbete mellan Solna stad, Fabege och Generation Pep - en organisation initierad av Kronprinsessparet. Satsningen är ett pilotprojekt med syfte att utveckla en modell för samverkan mellan en kommun och det lokala näringslivet, som kan spridas till andra delar av landet. Hösten 2019 invigdes den första Pep-parken i Huvudsta, i närvaro av Prins Daniel. Under hösten 2020 invigdes den nya färgsprakande Pep-parken i Arenastaden. Den tredje parken planeras i Hagaparken.

Läs mer om Pep-parkerna här

Unikt inomhuskonstverk i Arenastaden

Tony Sjöman är konstnären från Göteborg som blivit känd för sina abstrakta, geometriska muralmålningar, framför allt i New York där han idag är bosatt och har sin ateljé.

På Fabeges nya huvudkontor i Arenastaden har Tony under hösten 2021 målat ett unikt inomhuskonstverk som vi är otroligt glada över. 

Läs mer om inomhuskonstverket

Street Gallery

Street Gallery är en konstutställning i gatumiljö i Solna Business Park. Stadsdelen står inför massor av små och stora förändringar. Plötsliga och oväntade inslag i vardagen som skapar liv mellan husen, trivsel och trygghet. 

AKTUELL UTSTÄLLNING: “No one to hold back your hair” - en konstutställning av kuratorn Ebba de Faire och konstnären Fredrik Nielsen. Pågår nov 2023 - våren 2024.

Läs mer om utställningarna här

Elevverk i Arenastaden

Under våren 2019 startade Fabege projektet ”Miniatyrkonst – Trivsel, trygghet & lekfullhet” tillsammans med Ulriksdalsskolan i Solna. Eleverna blev under vintern inbjudna till Arenastaden och guidade till de potentiella platser som vi på Fabege hade valt ut för framtida verk. Eleverna fick både skapa konstverk för specifika platser och förklara tankarna bakom sina verk. Därefter valde vi ut sju verk för uppförande som nu har satts upp i större format på respektive plats i Arenastaden.

Läs mer om konstverken här

Pocketparker

När staden växer och blir trängre blir det en utmaning att skapa bra utemiljöer. Pocketparker, eller miniparker, är gröna lungor i Solna Business Park och Arenastaden. 

Hur våra arbetsplatser och kontor är utformade är bara en del i hur vi trivs på jobbet. Miljön utanför kontoren är minst lika viktig, och de flesta trivs med att det finns grönområden och lite liv och rörelse i närheten av kontoren.
 

Läs mer om pocketparkerna här

Elina Metso

Muralmålaren Elina Metso invigde Fabeges satsning med Livet mellan husen, då hon målade muralmålningen på tegelfasaden på Dalvägen 15 i Arenastaden. 

Elina Metso är illustratör baserad i Malmö. Hon har arbetat med muralmålningar både i Sverige och utomlands. Hennes målningar speglar ofta färger, former eller historier från målningens omgivning. Det är viktigt för henne att målningen ska knyta an till området.

”Eftersom kvarteret heter Farao så har jag lagt in former som är inspirerade från Egypten. T ex de abstrakta gula formerna som är vid botten kommer från egyptiska illustrationer av lotusblomman. En annan detalj är smycket hon har i kragen, ett skarabé-liknande smycke där vingarna av skalbaggen istället är i texturen av kragen och själva baggen är en stenamulett.”

Läs mer om målningen här
Ändrad 30 januari 2024