Populära sökningar

Fabege satsar på skolbarnen i Flemingsberg

Gymnasiebehörighet är en av de absolut viktigaste ingredienserna för att säkra en bra framtid i det moderna kunskapssamhället. För att stötta fler barns skolgång har Fabege tecknat ett avtal om huvudsponsorskap med stiftelsen Läxhjälpen. Målet är att bidra till att fler elever uppnår gymnasiebehörighet samt knyter personliga kontakter med universitetsstudenter.

Läsåret 2019/2020 var det 16 480 svenska niondeklassare som vid tiden för skolavslutningen fortfarande inte uppnått gymnasiebehörighet. Det motsvarar en andel om ungefär 15 procent. Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som påverkar en elevs chanser att klara grundskolan allra mest; bland elever som har högutbildade föräldrar är siffran lägre, och högre bland dem som har lågutbildade föräldrar. Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver, med hjälp av stöd från bland annat näringslivet, ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram på skolor vars resultat ligger under rikssnittet. Programmet bidrar till att fler elever klarar grundskolan med självförtroende inför framtiden.

Vi vill göra skillnad i de stadsdelar där vi är verksamma, bland annat genom att bidra till att barn och unga får en bra skolgång, en meningsfull fritid och i förlängningen en väg in på arbetsmarknaden.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege
 

Läxhjälpen kan nu, tack vare bidraget från Fabege, driva sitt Läxhjälpsprogram på Annerstaskolan under tre års tid, med start under höstterminen 2021. Elever på skolan som ligger i riskzonen till att inte uppnå gymnasiebehörighet kommer att bli erbjudna en plats på programmet, där engagerade högskolestudenter hjälper dem med studierna och att sätta mål för framtiden. Tanken är att eleverna ska få självförtroende i sitt eget lärande samt personlig kontakt och förebilder i sina läxhjälpare.

Vi är så glada för detta nya och långsiktiga samarbete med Fabege, som vi hoppas ska bidra till ökad gymnasiebehörighet och på så sätt en positiv social utveckling i Flemingsberg.

Erica Hagström, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen

Nyfiken på Läxhjälpen?

Vill du veta mer om stiftelsen Läxhjälpen och deras arbete kan du kika in på deras hemsida och läsa mer.

Läs mer hos Läxhjälpen.se

Vill du veta mer?

Mia Häggström
Hållbarhetschef
+46 8 555 148 54


Kontaktkort
Ändrad 22 juni 2023

Läs mer

Livet mellan husen

Vi tänker långt utanför fastigheterna när vi utvecklar våra stadsdelar för att stärka livet mellan husen och skapa trygga mötesplatser.

Läs mer