Fabeges hållbarhetsmål och resultat - Fabege

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Mål och resultat

Fabeges långsiktiga mål och resultat inom hållbarhet bygger på huvudområdena kring kunder, miljö, leverantörer och medarbetare.

Medarbetare

Mål  Utfall 2019

Nöjda medarbetare
Fabege gör varje år en medarbetarundersökning. Sedan 2018 gör vi en årlig undersökningen tillsammans med Great Place to Work. Målet är att ha ett förtroendeindex om minst 85 procent.

85%


100 procent av medarbetarna deltog i årets medarbetar-undersökning. Resultatet visade på ett genomsnittligt förtroendeindex på 74.

74%

Rekommendera Fabege som arbetsgivare
Fabege har som mål att 90 procent av medarbetarna skulle rekommendera Fabege som arbetsgivare.

90%87 procent av medarbetarna svarade ja på frågan om de skulle rekommendera Fabege som arbetsgivare i årets undersökning.

87%

Hållbara relationer

Mål Utfall 2019

Nöjd kund-index
Nöjda kunder är viktiga för Fabege. Målet är att nå index 80 i Fabeges NKI-mätning.

80


Fabege genomför en kundundersökning vart tredje år. Senaste undersökning var 2017. Den uppnådde en hög svarsfrekvens och ett index om 78 på en 100-gradig skala. 2018 och 2019 genomfördes istället kunddialoger för att ännu bättre förstå kundernas behov och förväntningar. Nästa NKI kommer att genomföras hösten 2020.

78

Grön finansiering
Fabeges målsättning är att 100 procent av bolagets finansiering ska vara grön eller hållbar år 2020. Fabege uppmuntrar den finansiella marknaden till ett större ansvarstagande i hållbarhetsfrågor.

100%


Per årsskiftet var 84 procent av utestående finansiering grön och 77 procent av de totala kreditfaciliteterna gav möjlighet till grön finansiering. Samtliga Fabeges långivare utom en tillhandahåller nu gröna finansieringsalternativ.

84%

Hållbarhetsgranskningar av leverantörer
100 procent av Fabeges strategiska samarbetspartners ska vara hållbarhetsgranskade till år 2020. Dessa partners bedöms motsvara cirka 75 procent av den totala inköps-volymen.

100%


Ackumulerat 2019 har vi granskat 43 av våra 44 strategiska samarbetspartners. (Inom vår nya angivna 4-årscykel har 35 granskats).

98%

Energi och miljö

Mål Utfall 2019

Energieffektivisering
– Nyproducerade fastigheter, max 50 kWh/kvm Atemp.
– Befintligt bestånd i genomsnitt max 85 kWh/kvm Atemp

Snitt 77 kWh/kvm Atemp* år 2023


– Totalenergi fastigheter, 81 kWh/kvm Atemp
– Nyproducerade fastigheter, 51 kWh/kvm Atemp
– Befintligt bestånd 86 kWh/kvm Atemp

81 kWh/kvm Atemp

Miljöcertifieringar
Alla nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE. Det befintliga beståndet certifieras enligt BREEAM-in-use. Totalt sett ska hela fastighetsbeståndet exklusive utvecklingsfastigheter (för kommande projektutveckling) vara certifierade.

100%


Samtliga projektfastigheter och förvaltningsfastigheter är nu certifierade. Återstående certifieringar avser fastigheter som kommer att utvecklas under kommande år. Målet om 100 procent certifiering av de fastigheter som kan certifieras uppnåddes 2019.

100%

Gröna hyresavtal**
Gröna hyresavtal ska utgöra 100 procent av nytecknad yta och minst 90 procent av den totala ytan.

100%


Under 2019 utgjorde andelen gröna hyresavtal 95 procent av nytecknad och omförhandlad yta. Vid årsskiftet utgjorde gröna hyresavtal 75 procent av total yta.

95%

* Atemp utgör den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C i byggnaden.
** Uthyrningsbar yta ovan mark exklusive bostäder.

Ändrad 29 januari 2021

Läs även

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor i vårt hållbarhetsrapport. Klicka för att ladda ner rapporten!

Läs mer

Grön finansiering

Fabege har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete då bolagets samtliga låneavtal nu är gröna.

Läs mer

CERO

För att kunna utveckla det hållbara resandet till och från Arenastaden har vi nu jobbat många år efter en metodik som heter CERO.

Läs mer