Populära sökningar

Ärendehantering för entreprenörer (DeDU)

Entreprenörer som utför uppdrag i våra fastigheter hanterar och avrapporterar arbetsorder i vårt ärendehanteringssystem DeDU.

Från DeDU kan mindre arbeten från våra ramavtalade entreprenörer eller serviceleverantörer beställas, via ett formulär. Inga inloggningsuppgifter krävs för att ta emot ärendet, alla uppgifter om det specifika ärendet finns i länken som fås i det aktuella mailet. Återrapportering ska ske inom 24 h från mottagen beställning.

Se instruktionsfilmen nedan för mer information om hur avrapportering sker i DeDU.

Film

Har du en fråga?

Sivan Andaziar
Strategisk Inköpare
+46 8 555 148 09


Kontaktkort
Ändrad 31 maj 2023