Populära sökningar

Värdeskapande certifieringar

BREEAM är ett internationellt system där certifieringen görs av en extern part. BREEAM tar även hänsyn till förhållanden utanför byggnaden vilket vi ser som en fördel. Vi tar alltid ett större ansvar än fastighetsgränsen och då vill vi veta att även dessa insatser görs på ett klimatsmart sätt.

Vi miljöcertifierar alla förvaltningsfastigheter enligt BREEAM In-Use med ambitionen nivå Very good och nybyggnadsprojekt enligt BREEAM-SE med målsättningen att nå nivå Excellent. 

Det finns många anledningar att certifiera våra hus:

  • Våra hyresgäster kan känna sig trygga med sitt val av arbetsplats
  • Värdet på fastigheterna ökar
  • Lånen blir billigare då fler investerare söker hållbara placeringar

Medvetna kunder önskar certifierat kontor

Med dagens fokus att minska uppvärmningen av vår planet och viljan att bidra till FN:s klimatmål anser allt fler kunder att en miljöcertifierad arbetsplats är en hygienfaktor. Att vara en miljömedveten och proaktiv arbetsgivare blir allt viktigare i employer branding syfte och vi välkomnar den utvecklingen.

Kvarter 1 - årets BREEAM-byggnad 2023!

Läs mer

Våra miljöcertifieringar för kvalitetssäkring

BREEAM

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda av de internationella systemen i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Systemet omfattar projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön. BREEAM-SE har tagits fram för att kunna certifiera nybyggnationer enligt svenska regler och BREEAM In-Use används för befintliga byggnader. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council (SGBC) den svenska versionen, BREEAM-SE.

Läs mer om BREEAM

Citylab

Citylab är ett vägledande forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Åtaganden och effektmål är fastställda av SGBC, medan projektmål och åtgärder är specifika för de enskilda projekten. För ett certifierat hållbarhetsarbete ska även ett antal certifieringskrav uppfyllas.

Läs mer om Citylab

Fitwel

Det internationella certifieringssystemet Fitwel skiljer sig från andra certifieringssystem genom att fokusera på människans välmående i byggnaden. Certifieringen syftar till att öka social hållbarhet och jämställdhet, välbefinnande, fysisk aktivitet och säkerhet samt reducera sjukdom och sjukfrånvaro. Systemet är designat för att kunna appliceras på alla byggnader oavsett budget, byggnadens storlek eller ålder.

Läs mer om Fitwel

Svanenmärkning

Svanen är ett miljöcertifieringssystem för nybyggnation av flerbostadshus, småhus, förskolor och äldreboenden. Att en byggnad är Svanen-certifierad innebär att den har en låg energianvändning, god innemiljö, hållbara materialval, inga farliga kemikalier och att byggprocessen har en minimerad miljöpåverkan. I jämförelse med övriga certifieringssystem som idag finns på marknaden sticker Svanen ut hakan när det gäller krav på innehåll och material.

Läs mer om Svanenmärkning
Ändrad 8 april 2024

Läs mer

BREEAM-byggnad 2023

Vår fastighet, Kvarter 1 i Haga Norra, har vunnit utmärkelsen BREEAM Byggnad 2023! Ett pris som hyllar fastigheter som inspirerar och leder vägen inom hållbarhet.

Läs mer

Bedömning och ranking

Klicka för att läsa ett axplock av de mätningar och bedömningar som finns om oss som bolag.

Läs mer

CERO - resvaneundersökning

För att kunna utveckla det hållbara resandet till och från Arenastaden har vi nu jobbat många år efter en metodik som heter CERO.

Läs mer