Populära sökningar

Fastighetsförteckning

Här hittar du information om vårt bestånd och de förvärv och avyttringar som vi har gjort det senaste året.

 

Förvärv och avyttringar

Fastighetsförsäljningar jan-sep 2023
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 - - - -
Kvartal 2 Huvudsta 3:1 Huvudsta Mark 0
Kvartal 3 - - - -
Kvartal 4        
Totalt      

0

Fastighetsförvärv jan-sep 2023
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 Klacken 2 (50%) Råsunda Garage 0
Kvartal 2 Anoden 4 Flemingsberg Kontor 992
Kvartal 3 - - - -
Kvartal 4        
Totalt       992

 

Ändrad 20 oktober 2023