Populära sökningar

Fastighetsförteckning

Här hittar du information om vårt bestånd och de förvärv och avyttringar som vi har gjort det senaste året.

Ladda ner Fabeges fastighetsförteckning per 31 mars 2024 >

Förvärv och avyttringar

Fastighetsförsäljningar jan-mar 2024
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 - - - -
Kvartal 2        
Kvartal 3        
Kvartal 4        
Totalt       Inga
Fastighetsförvärv jan-mar 2024
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 - - - -
Kvartal 2        
Kvartal 3        
Kvartal 4        
Totalt       Inga

 

Ändrad 2 maj 2024