Populära sökningar

Om oss

Fabege utvecklar hållbara och attraktiva stadsdelar i Stockholm genom att tillsammans med våra kunder skapa kontor, arbetsplatser och ett liv mellan husen som får människor att må bra och prestera bättre.

Det är mycket som den moderna människan ska hinna med: hämtning, lämning, träning och ärenden. Därför är vår ambition att göra det så enkelt för våra kunders medarbetare att få ihop sina liv. Då kan man aldrig tänka smått. Man måste se helheten. Hela människan. Hela företaget. Hela området. Hela tiden.

Helheten, mer än halva grejen.

Tack vare att vi utvecklar stadsdelar och därmed är stora ägare i våra områden kan vi ta ett större ansvar för helheten. Från hur placeringen av fikarummet och väl synliga trappor stimulerar rörelse, till allt som inte rör själva kontoret. Vi vet att människor som mår bra presterar bättre. Kan de dessutom göra sina privata ärenden snabbt i närområdet så tar det mindre tid och fokus från arbetet.

Med våra kunder. I vått som torrt.

Ytterligare en aspekt av långsiktighet är vårt ägande. Vi ser alltid långsiktigt på våra relationer. Skulle exempelvis en kund växa, så löser vi det. Samma sak gäller då man behöver krympa sin kostym.

→ Vår vision

Framgångsfaktorn för en ny tid.

Vi ska vara en närvarande partner med människan i centrum. Genom nytänkande, ansvar och flexibilitet skapar vi förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas.

→ Vår mission

Vi gör verklighet av visioner.

Vi hjälper människor och företag att trivas och nå sina mål. Vi hjälper platser att få liv. Ingen dröm är för stor eller för liten för oss.

→ Vår strategi

Vi satsar på utvalda del marknader i Storstockholm med hög tillgänglighet och goda tillväxtmöjligheter.

Vi fokuserar främst på kommersiella fastigheter, men tar även ansvar för helheten – boende, service samt livet mellan husen. Vi arbetar aktivt med förädling av fastighetsbestånd och transaktioner för att ständigt öka potentialen i fastighets portföljen.

Snabb fakta

  • Antal fastigheter: 100
  • Fastighetsvärde: 78,1 Mdkr varav förädlings- och projektfastigheter 14,3 Mdkr. 
  • Hyresvärde: 3,9 Mdkr
  • Uthyrningsbaryta: 1,2 miljoner kvm
  • Fokusområden: Arenastaden med stadskvarteret Haga Norra, Solna Business Park, Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad och Flemingsberg
  • Antal anställda: 228


per 31 december 2023

Ändrad 7 februari 2024

Läs även

Stadsdelar

Fabege finns på utvalda stadsdelar i Stockholm med hög tillgänglighet och goda tillväxtmöjligheter. Klicka för att läsa mer om våra stadsdelar.

Läs mer

Hållbarhet

För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden. Klicka för att läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer

Vår värdegrund

SPEAK genomsyrar hela vår verksamhet och står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet.

Läs mer