Populära sökningar

Vår affärsmodell

Oavsett var du är, är du alltid i centrum.

Att skapa rätt förutsättningar är vårt motto. För oss betyder det att utveckla långsiktigt hållbara stadsdelar där våra kunder och deras medarbetare har rätt förutsättningar att utvecklas och växa både som företag och individer. Våra stadsdelar är Arenastaden, Hammarby Sjöstad, Stockholms innerstad, Solna Business Park, Haga Norra och Flemingsberg.

Förvaltning 

Att hitta rätt lokal för en kunds specifika behov och sedan säkerställa att kunden trivs i lokalen är kärnan i Fabeges verksamhet. Det sker genom ett långsiktigt arbete, baserat på en nära dialog med kunden, vilket skapar förtroende och ömsesidig lojalitet.

Förädling

Kvalificerad fastighetsförädling är den andra viktiga hörnstenen i verksamheten. Fabege har lång erfarenhet av att driva omfattande förädlingsprojekt och strävar efter att attrahera lång­siktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter som kan förädlas utifrån kundens specifika behov.

Transaktion

Fastighetsaffärer är en naturlig del av Fabeges affärsmodell och lämnar ett väsentligt bidrag till bolagets resultat. Bolaget analyserar kontinuerligt fastighetsportföljen för att ta vara på möjligheter att skapa värdetillväxt, genom förvärv och avyttringar.

Ändrad 9 november 2023

Läs även

Stadsdelar

Fabege finns på utvalda stadsdelar i Stockholm med hög tillgänglighet och goda tillväxtmöjligheter. Klicka för att läsa mer om våra stadsdelar.

Läs mer

Hållbarhet

För oss handlar hållbar stadsutveckling om hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden. Klicka för att läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.

Läs mer