Populära sökningar

Vår affärsmodell

Oavsett var du är, är du alltid i centrum.

Att skapa rätt förutsättningar är vårt motto. För oss betyder det att utveckla långsiktigt hållbara stadsdelar där våra kunder och deras medarbetare har rätt förutsättningar att utvecklas och växa både som företag och individer. Våra stadsdelar är Arenastaden, Hammarby Sjöstad, City, Solna Business Park, Haga Norra och Flemingsberg.

Förvaltning 

Att hitta rätt lokal för en kunds specifika behov och sedan säkerställa att kunden trivs i lokalen är kärnan i Fabeges verksamhet. Det sker genom ett långsiktigt arbete, baserat på en nära dialog med kunden, vilket skapar förtroende och ömsesidig lojalitet.

Förädling

Kvalificerad fastighetsförädling är den andra viktiga hörnstenen i verksamheten. Fabege har lång erfarenhet av att driva omfattande förädlingsprojekt och strävar efter att attrahera lång­siktiga hyresgäster till icke färdigutvecklade fastigheter som kan förädlas utifrån kundens specifika behov.

Transaktion

Fastighetsaffärer är en naturlig del av Fabeges affärsmodell och lämnar ett väsentligt bidrag till bolagets resultat. Bolaget analyserar kontinuerligt fastighetsportföljen för att ta vara på möjligheter att skapa värdetillväxt, genom förvärv och avyttringar.

Ändrad 31 augusti 2022

Läs även

Stadsdelar

Genom att äga en stor andel fastigheter inom väl avgränsade områden har vi möjlighet att ta ett större ansvar för stadsdelens helhet.

Läs mer

Hållbarhet

Varje dag bidrar vår organisation, i stort och smått, till att Stockholmsregionen blir en mer hållbar plats. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer