Populära sökningar

Tre goda skäl till att investera i Fabege

Läs mer
Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Nyhet

Läs mer Fler nyheter
Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2024

Pressmeddelande 9 apr 2024 16:45

Vid Fabege AB:s årsstämma den 9 april 2024 fastställde årsstämman styrelsens förslag till utdelning för år 2023 på 1:80 kronor per aktie att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:45 kr per aktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2024, 2 juli 2024, 4 oktober 2024 samt 8 januari 2025. Utbetalningar från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2024, 5 juli 2024, 9 oktober 2024 samt 13 januari 2025.

Läs mer Alla pressmeddelanden
Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 9 april 2024

Rapport Alla rapporter

Senaste nytt

OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index

Fabege har nu blivit inkluderat i det nya OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index (OMXSS30ESGGI) på Nasdaq Stockholm, vilket lyfter fram bolag som visar ledarskap inom miljö-, social- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Årsredovisning 2023

”Vi gjorde några av årets största uthyrningar och redovisade en nettouthyrning om 165 Mkr, en av de starkaste någonsin för Fabege. Vi avyttrade tre fastigheter i två affärer i linje med vår strategi att skapa investeringsutrymme. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare och kunder aldrig varit nöjdare”, Stefan Dahlbo, VD.

Öppna årsredovisningen

Har du en fråga?

Åsa Bergström
Vice VD samt ekonomi- och finanschef
+46 8 555 148 29


Kontaktkort
Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort