Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om cookies.

Visselblåsarfunktion

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för Fabeges långsiktiga framgång. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi inrättat en Whistleblower funktion.

Vad kan rapporteras?

Fabeges visselblåsartjänst är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:

  • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet,
  • korruption och mutor,
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen,
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Till följd av gällande lagstiftning behandlas enbart personuppgift som rör lagöverträdelse för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Klicka här för att lämna en anonym rapport

Publicerad 14 september 2018

Läs även

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Läs mer