Populära sökningar

Fakturering

För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att främst ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). Det finns många bolag inom Fabege, därför är det viktigt att din faktura är utställd på rätt bolag och har rätt referensmärkning. Om denna information saknas eller inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

 1. Referensnummer, 4-siffrigt fastighetsnummer eller 6-7-siffrigt projektnummer (inga namn, adresser eller mobilnummer kan vara referens). Se bolagslistan för korrekt referensnummer.
 2. Kontaktperson/beställaren på Fabege
 3. Organisationsnummer till det bolag som faktureras
 4. Er fakturaansvarig
 5. Ert organisationsnummer
 6. Ert bankgiro / plusgiro / kontonummer
 7. Fakturanummer 
 8. Fakturadatum samt förfallodatum
 9. Momsbelopp
 10. Fakturatyp (debet/kreditfaktura)
 11. Specifikation per rad vad fakturan avser
 12. Ärendenummer om fakturan avser en arbetsorder från ärendehanteringssystemet
 13. Eventuella bilagor

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats.

Avgifter som avser trängselskatt, milersättning, servicebil, framkörning eller parkering samt andra administrativa handläggningsavgifter ska inte belasta Fabege. 

Bolagslista 2024 (excel)

E-fakturering

Vi tar emot våra e-fakturor via Pagero. Det fakturerade bolagets momsregistreringsnummer eller organisationsnummer fungerar som elektronisk fakturaadress. IntermediatorID är PAGERO. 

Skickar ni e-fakturor via Pagero:
Lägg till Fabege AB eller något av våra andra Fabege-bolag i ert kundregister i Pagero Online.

Skickar ni e-fakturor via en annan tjänsteleverantör:
Kontakta er leverantör för att sätta upp en koppling till Fabege AB eller något av våra andra Fabege-bolag.

Har ni ingen e-fakturatjänst?
Vi erbjuder alla våra leverantörer kostnadsfri tillgång till Pageros e-fakturalösning Pagero Online. För att skapa ett konto registrerar ni er via knappen nedan.

Uppge projektkoden Freeportal_Fabege och fyll sedan i er företagsinformation.

Pagero erbjuder också mer automatiserade lösningar för att skicka e-fakturor. Kontakta dem gärna för hjälp med att välja den tjänst som passar er bäst eller besök vår gemensamma projektsida.

Pagero Online

PDF-faktura

I undantagsfall tar vi även emot pdf-faktura via mejl. Det är viktigt att fakturan och bilagan är i samma pdf-dokument och endast en faktura per mejl på följande e-postadress: pdffaktura@fabege.se.

Faktureringsadress:
Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar
c/o Fabege AB
PG1640
737 84 Fagersta

Har du en fråga?

Sanda Karat
Redovisningsekonom
+46 8 555 148 83


Kontaktkort
Ändrad 6 februari 2024