Populära sökningar

Fakturering

För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att främst ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). 

Faktureringsadress:

Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar
c/o Fabege AB
PG1640
737 84 Fagersta

Fakturor till Fabege ska alltid innehålla referensnummer (4-siffrig fastighetsnummer eller 6-7 siffrig projektnummer) samt momsregistreringsnummer till bolag som ska faktureras. 

I undantagsfall tar vi även emot pdf-faktura via mejl. Det är viktigt att fakturan och bilagan är i samma pdf-dokument och endast en faktura per mejl på följande e-postadress: pdffaktura@fabege.se. 

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar om inget annat avtalats, vi har inte möjlighet att administrera fakturor på kortare tid än så.

Avgifter som avser trängselskatt, milersättning, servicebil, framkörning eller parkering samt andra administrativa handläggningsavgifter ska inte belasta Fabege. 

Mer information om e-fakturering finner ni längre ner på denna sida.

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag

För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs till rätt bolag. Om du är osäker, öppna bolagslistan nedan och sök upp den fastighet som kostnaden avser.

Bolagslista (excel)

Vilken information ska fakturan innehålla?

En ofullständig faktura kommer att returneras. För att undvika detta behöver ni ange följande information:

 1. Referensnummer, 4-siffrigt fastighetsnummer eller 6-7-siffrigt projektnummer (inga namn, adresser eller mobilnummer kan vara referens). Se bolagslistan för korrekt referensnummer.
 2. Leverantörens fakturaansvarig
 3. Leverantörens organisationsnummer
 4. Köparens organisationsnummer
 5. Fakturanummer
 6. Fakturadatum
 7. Förfallodatum
 8. Totalt momsbelopp
 9. Totalbelopp
 10. Valuta
 11. Kontonummer
 12. OCR
 13. Fakturatyp (debet/kreditfaktura)
 14. Specifikation per rad vad fakturan avser
 15. Ärendenummer om fakturan avser en arbetsorder från ärendehanteringssystemet
 16. Namn på beställaren anges i valfritt fält (inte i referensfältet)
 17. Eventuella bilagor

E-fakturering

Vi tar emot våra e-fakturor via Pagero. För att kunna skicka e-fakturor till oss behöver ni också en e-fakturatjänst. Elektroniska fakturor måste ange det fakturerade bolagets organisationsnummer som fungerar som elektronisk fakturaadress.

Skickar ni e-fakturor via Pagero:
Lägg till Fabege AB eller något av våra andra Fabege-bolag i ert kundregister i Pagero Online.

Skickar ni e-fakturor via en annan tjänsteleverantör:
Kontakta er leverantör för att sätta upp en koppling till Fabege AB eller något av våra andra Fabege-bolag.

Har ni ingen e-fakturatjänst?
Vi erbjuder alla våra leverantörer kostnadsfri tillgång till Pageros e-fakturalösning Pagero Online. För att skapa ett konto registrerar ni er via knappen nedan.

Uppge projektkoden Freeportal_Fabege och fyll sedan i er företagsinformation.

Pagero erbjuder också mer automatiserade lösningar för att skicka e-fakturor. Kontakta dem gärna för hjälp med att välja den tjänst som passar er bäst eller besök vår gemensamma projektsida.

Pagero Online

Har du en fråga?

Sanda Karat
Redovisningsekonom
+46 72 232 41 06


Kontaktkort
Ändrad 1 augusti 2023