Populära sökningar

Fakturering

För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att enbart ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt (EDI-fakturor). 

Faktureringsadress:

Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar

c/o Fabege AB
PG1640
737 84 Fagersta

Fakturor till Fabege ska alltid innehålla referensnummer (4-siffrig fastighetsnummer eller 6-7 siffrig projektnummer). Inga namn, adresser eller mobiler ska vara referens. Se bolagslistan för korrekt referensnummer till respektive Fabege bolag.

Fakturor ska fördelas per fastighet (en faktura per fastighet) och ställas ut till berörd fastighetsägare med angivande av referensnummer enligt bolagslistan. I de fall fakturorna avser projekt ska projektnummer anges som referens. 

Obligatoriska fält med information på fakturan

Fakturor ska innehålla:

 1. Referensnummer, 4-siffrigt fastighetsnummer eller 6-7-siffrigt projektnummer (inga namn, adresser eller mobilnummer kan vara referens). Se bolagslistan för korrekt referensnummer.
 2. Leverantörens organisationsnummer
 3. Köparens organisationsnummer
 4. Fakturanummer
 5. Fakturadatum
 6. Förfallodatum
 7. Totalt momsbelopp
 8. Totalbelopp
 9. Valuta
 10. Kontonummer
 11. OCR
 12. Fakturatyp (debet/kreditfaktura)
 13. Specifikation per rad vad fakturan avser
 14. Eventuella bilagor

Vi kan även acceptera pdf-faktura som då sänds till Fabege via mejl. Endast en faktura per mejl på följande e-postadress: pdffaktura@fabege.se.

Faktureringsadress för pappersfakturor

Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar
PG1640
737 84 Fagersta

Trängselskatteavgifter, milersättningsavgifter, samtliga servicebilavgifter, parkeringsavgifter eller andra administrativa handläggningsavgifter ska ej belasta Fabege.

Frågor besvaras av Sanda Karat, tel nr 08-555 148 83, eller e-post leverantorsreskontra@fabege.se

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag

För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs till rätt bolag. Om du är osäker, öppna bolagslistan nedan och sök upp den fastighet som arbetet avsett.

Bolagslista (excel)

E-fakturor

För att effektivisera hanteringen av våra inkommande fakturor har vi på Fabege beslutat oss för att enbart ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt. Vi tar emot våra e-fakturor via Pagero. För att kunna skicka e-fakturor till oss behöver ni också en e-fakturatjänst.

Läs mer om hur du skickar e-fakturor till Fabege

Har du en fråga?

Sanda Karat
Redovisningsekonom
08-555 148 83
leverantorsreskontra@fabege.se

Kontaktkort
Ändrad 4 oktober 2022