Populära sökningar

Kundcase

Med våra kunder i vått och torrt

Relationen till våra kunder är vårt viktigaste kapital. Vi vill alltid skapa de absolut bästa förutsättningarna och stärka våra kunders konkurrenskraft som arbetsgivare genom att skapa oslagbara arbets- och stadsmiljöer kring deras företag eller organisation.

Ett genuint intresse för människor

Det gör vi genom vår nyfikenhet och genuina intresse för människor och deras vardag. Alla arbetsplatser är unika på sitt sätt och vår uppgift är att lyssna noggrant och även fånga upp subtila karaktärsdrag och önskemål. Under årens lopp har vi haft förmånen att lära känna väldigt många av Sveriges företag och det är en drivkraft för oss framåt. Att bygga relationer och hitta den perfekta lösningen tillsammans med varje kund är vår passion.

En erfarenhetsbank att vila på

Under de senaste åren har Fabege stått för en stor del av nyproduktionen av alla kontor i Stockholms regionen. Det gör att vi har byggt upp en palett av erfarenheter som vi tar med oss in i varje ny kundrelation och varje ny varumärkesbyggande miljö som vi utformar. Vi börjar aldrig från noll. Och precis som med allt här i livet, ju mer man övar sina färdigheter, desto skickligare blir man.

Har du frågor?

Charlotta Liljefors Rosell
Chef Förvaltning
+46 8 555 148 05


Kontaktkort
Johan Zachrisson
Affärsutvecklingschef
+46 76 720 34 19


Kontaktkort