Populära sökningar

House of Choice

BREEAM excellent

Årets BREEAM-byggnad 2021!

Skandinaviens första nollenergihotell!

I Arenastaden har vi byggt Skandinaviens första nollenergihotell. Hotellet är en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för long-stay samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor.

Byggnaden har nu certifierats enligt FEBY Guld Plushus, och för att klara certifieringen har byggnaden projekterats för de mycket låga värmeförluster som kriterierna för miljöklassningen FEBY Guld Plushus kräver. Byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager.

"Projektet demonstrerar att även stora byggnader i tätområden kan klara plushusnivån och därför är det glädjande att det finns föregångare som vill höja ribban vad gäller energieffektivt byggande."

- Eje Sandberg, Forum för energieffektivt Byggande (FEBY)

Arkitektur

Den 11 våningar höga byggnaden är ritad av White Arkitekter. Ett besök på hotellet ska inspirera till ett hållbart sätt att leva vare sig du övernattar på hotellet, bor i long-stay lägenheterna, tränar på gymmet eller jobbar på kontoret.

"Vi är ett bolag som inte bara engagerar oss i det som sker på hotellet utan vill också bidra med lösningar på samhällets stora utmaningar. Bygget i Arenastaden är ett lysande exempel på det där vi inte bara kommer att ge våra gäster de bästa upplevelserna utan också generera el till andra än bara oss själva. Dessutom hållbar el."
- Petter A Stordalen - Nordic Choice Hotels grundare

Byggnaden syns i Arenastaden med sin snedställda form och sin mörka matrisgjutna fasad. Fasaden delas upp i en stadsmässig sockel i tegel. Ett ramverk i vilket solceller och fasadbelysning integreras och glimrande krona som kontrasterar byggnadens mörka dräkt. Det är en sammanhållen volym vars uppdelade takfot vittnar om projektets höga energiprofil och stora solcellspark. 

"Här lever du lite bättre än hemma och kanske tar du med dig idéer hem om ett solcellstak till villan eller en mer medveten middagsmeny i vardagen. Arkitekturen genomsyras av synlig och sinnlig hållbarhet."
- Raimo Joss - arkitekt White

Platsen öppnas upp för besökare genom lobbyytor som skapar en ny social länk från Friends Arenas nivå ner till Råstasjön och Evenemangsgatan. 

House of Choice 

"Det vi gör i Solna är unikt! Det är inte delarna som är unika,även om det finns mycket cool teknik som solpaneler, geoenergi, ai, avancerade styrsystem, co2-kyla, supereffektiv värme- och energiåtervinning m.m., utan det är att vi tar ett helhetsgrepp över hela huset. Huset i sig kommer att kunna lämna ett energiöverskott till hotellet som i sin tur kommer att kunna drivas sjukt effektivt. 

Vi samnyttjar ytorna, för hållbart byggande är ju också att bygga så yteffektivt som möjligt. Den kvadratmeter som vi inte bygger är den mest miljövänliga. För första gången tar vi ut synergierna över dygnet mellan hotell, kontor och bostäder - det här är co-working och co-living på riktigt. 

Det här kommer att bli så bra. Det bästa är att gästerna - både hotellgästen, kontorsgästen och Longstay-gästen - kommer att få en fantastisk miljö att vistas i där det finns tillgång till gemensamma publika ytor, gym, launderette, restaurang och bar."

- Catarina Molén-Runnäs, CEO Nordic Property Management  

Sapa Sverige har, som leverantörer av tak och fasad, tagit fram en fin film om House of Choice - Skandinaviens första nollenergi-hotell. Hör om hur vi tillsammans med White Arkitekter har arbetat för att lyckas uppfylla kraven för noll-energi.

Hållbarhet

Nationalarenan 3 har ambitionen att klara klassningen för Breeam Excellent och har nyligen certifierats enligt FEBY Guld Plushus. Genom 25 borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvadratmeter solceller på fasaden och taket produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi. Under ett år genererar solcellerna tillräckligt med el för att köra en elbil mer än 40 varv runt jorden. Det gör hotellet till världens mest solcellstäta och att byggnaden uppnår nollenergi.

  • 22 400 kvm BTA
  • Evenemangsgatan 42, Solna
  • BREEAM-SE Excellent / FEBY Guld Plushus
  • Q1 2021
  • Solna station, Ulriksdal
  • Linje 502, 505

Arenastaden

Idag är det svårt att föreställa sig hur området såg ut tidigare. Innan Mall of Scandinavia, Friends Arena, de moderna kontorsbyggnaderna och det urbant pulserande stadslivet. Arenastaden är nu en fullt ut hållbar stadsdel med bostäder, kontor, hotell och kommunikationer av högsta klass.

Läs mer om Arenastaden
Filter

Har du en fråga?

Maria Jansson
Projektchef
+46 70 422 20 86


Kontaktkort