Populära sökningar

Social hållbarhet och samverkan

Att bygga stadsdelar är inget för ensamvargar. Det behövs många olika kompetenser och eldsjälar som ser till att visioner blir till verklighet. Långsiktigt arbetar vi alltid nära kommunerna och utvecklar staden tillsammans. Vi tar också löpande hjälp av kompetens utifrån i certifieringsfrågor, hållbarhetsforum och branschöverskridande organ som ser till att vi hela tiden utvecklas som bransch. Sedan finns det andra former av samarbeten som ligger oss extra varmt om hjärtat där vi har möjlighet att stötta en positiv samhällsutveckling på ett mer socialt sätt.

Genom vår stadsutveckling påverkar vi samhällsutvecklingen och via ett långsiktigt och hållbart arbete kan vi skapa bra förutsättningar för såväl boende, arbetande som besökare. Vårt engagemang sträcker sig bortom det enskilda huset och omfattar platsen, innehållet, miljön, men framför allt människan.

Sociala och kulturella värden prioriteras

För att säkerställa långsiktig värdetillväxt i våra stadsdelar har vi kopplat social hållbarhet till affärsverksamheten. Vi genomför sociala platsanalyser och tar fram en social färdplan. Vårt fokus är dialog och samverkan, fysisk stadsplanering samt sociala engagemang. Syftet är att uppnå trygghet och trivsel, sysselsättning, hälsa och välbefinnande och tillgängligt boende. Merparten av våra aktiviteter riktar sig mot barn och ungdomar.

Vår satsning ”Livet mellan husen” är ett sätt att skapa en attraktiv gatumiljö genom offentlig konst och kultur där såväl etablerade konstnärer som skolbarn är med och skapar. Ett exempel är konstutställningen Street Gallery i Solna Business Park där lovande konstnärer får möjlighet att visa upp sina verk i gatumiljön liksom Solna Live Park, en scen för både etablerade och debuterande artister.

När Operans och Dramatens ateljéer i Flemingsberg står klara 2024 kommer vi tillsammans att arbeta med skolor i närområdet genom Operans verksamhet för barn och unga (Unga på Operan) för att bidra till att fler barn och unga får uppleva Operans konstformer.

En inkluderande hälsosam stad

Vi vill bidra till att alla som vistas i våra stadsdelar har förutsättningar till god hälsa och välbefinnande. Stadsdelarna ska uppmuntra till aktivitet och förutom att anlägga cykelbanor och planera för gångvägar vill vi möjliggöra för gym och träningsanläggningar att etablera sig. Dessutom skapar vi grönområden och andra mötesplatser som kan bidra till en förbättrad folkhälsa och ett mer attraktivt stadsrum med mindre biltrafik.

TalangAkademin

TalangAkademin hjälper människor ut i arbetslivet. Människor som är långt ifrån arbetsmarknaden ges ett sammanhang och möjlighet till meriterande arbetslivserfarenhet. Hör Stigge Bäckman och Winnie Mukaru, TalangAkademins två eldsjälar, berätta om deras fantastiska arbete i filmen nedan.

Läs mer om TalangAkadmins viktiga arbete

Stockholms Stadsmission

Som stadsdelsutvecklare är det viktigt för oss att se till att även människorna i staden har det bra. Som vänföretag till Stockholms Stadsmission har vi möjlighet att stödja deras värdefulla arbete. Vi anordnar även klädinsamlingar tillsammans – något som dessutom gör direkt skillnad för miljön, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om Stockholms Stadsmission

Övriga samarbeten

  • Belok - Energimyndighetens beställargrupp för lokaler.
  • Fastighetsägarna - En branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad.
  • Byggvarubedömningen - Miljöbedömda byggvaror, effektiv och tillgänglig projekthantering.
  • Håll Sverige rent - En ideell organisation som arbetar med att få fler människor att inte skräpa ner.
  • AIK Fotboll och AIK Hockey - Omfattar dam- och ungdomsidrott.
Ändrad 19 april 2024

Läs mer

Livet mellan husen

Vi tänker långt utanför fastigheterna när vi utvecklar våra stadsdelar för att stärka livet mellan husen och skapa trygga mötesplatser.

Läs mer

Bedömning och ranking

Klicka för att läsa ett axplock av de mätningar och bedömningar som finns om oss som bolag.

Läs mer

Hållbar mobilitet

Att skapa en mer hållbar stadsdel handlar inte bara om att bygga certifierade och energisnåla byggnader, många av de viktiga insatserna ligger inom transportsektorn.

Läs mer