Populära sökningar

Social hållbarhet och samverkan

Att bygga stadsdelar är inget för ensamvargar. Det behövs många olika kompetenser och eldsjälar som ser till att visioner blir till verklighet. Långsiktigt arbetar vi alltid nära kommunerna och utvecklar staden tillsammans. Vi tar också löpande hjälp av kompetens utifrån i certifieringsfrågor, hållbarhetsforum och branschöverskridande organ som ser till att vi hela tiden utvecklas som bransch. Sedan finns det andra former av samarbeten som ligger oss extra varmt om hjärtat där vi har möjlighet att stötta en positiv samhällsutveckling på ett mer socialt sätt.

Genom vår stadsutveckling påverkar vi samhällsutvecklingen och via ett långsiktigt och hållbart arbete kan vi skapa bra förutsättningar för såväl boende, arbetande som besökare. Vårt engagemang sträcker sig bortom det enskilda huset och omfattar platsen, innehållet, miljön, men framför allt människan.

Värdeskapande samarbeten och stort fokus på barn och ungdomar

Genom framgångsrik samverkan kan vi skapa helt nya möjligheter både för oss själva och våra kunder. Samverkan mellan näringsliv, kommuner, utbildningsväsende, föreningsliv, kulturliv och medborgare är av största vikt. Vi vill göra skillnad i våra stadsdelar och bidrar till en positiv samhällsutveckling genom ett antal samarbeten.

Utöver Generation Pep, som arbetar för barn och ungas hälsa, samarbetar vi även med Childhood Foundation, som arbetar för barns rätt till sin barndom, samt idrottsföreningarna AIS Friidrott, AIK och Djurgården med inriktning framförallt mot Huddinges ungdomar.

Vi satsar även på skolbarnen i Flemingsberg. För att stötta fler barns skolgång är vi huvudsponsor för stiftelsen Läxhjälpen med målet att bidra till att fler elever i Flemingsberg uppnår gymnasiebehörighet och knyter personliga kontakter med universitetsstudenter. Vi är även delaktiga i att arrangera fritidsaktiveter för barnen i Flemingsberg genom föreningen Samverkan i Huddinge med tillhörande BID Flemingsberg (Business Improvement District).

Sedan 2020 har vi ett samarbete med TalangAkademin i syfte att skapa fler praktikplatser och jobb. I våra förfrågningsunderlag vid upphandling har vi även lagt till en social klausul som uppmuntrar den upphandlade leverantören att under avtalstiden ta emot praktikanter från TalangAkademin. Ett flertal leverantörer har skrivit under vilket har lett till att flera praktikanter har påbörjat sin tjänst.

TalangAkademin

TalangAkademin hjälper människor ut i arbetslivet. Människor som är långt ifrån arbetsmarknaden ges ett sammanhang och möjlighet till meriterande arbetslivserfarenhet. Hör Stigge Bäckman och Winnie Mukaru, TalangAkademins två eldsjälar, berätta om deras fantastiska arbete i filmen nedan. 

Människor kan så mycket mer än vi tror, men de måste få en chans där de är. Ju fler vi är, och tillsammans, så kan vi göra skillnad.

Stigge Bäckman, Grundare TalangAkademin

Att ha ett jobb är en mänsklig rättighet.

Winnie Mukaru, Koordinator och Platsansvarig TalangAkademin i Huddinge

Stockholms Stadsmission

Som stadsdelsutvecklare är det viktigt för oss att se till att även människorna i staden har det bra. Som vänföretag till Stockholms Stadsmission har vi möjlighet att stödja deras värdefulla arbete. Vi anordnar även klädinsamlingar tillsammans – något som dessutom gör direkt skillnad för miljön, helt i linje med vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om Stockholms Stadsmission

Våra övriga samarbeten

Belok

Energimyndighetens beställargrupp för lokaler.

Fastighetsägarna

En branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad.

Byggvarubedömningen

Miljöbedömda byggvaror, effektiv och tillgänglig projekthantering.

Håll Sverige rent

En ideell organisation som arbetar med att få fler människor att inte skräpa ner.

AIK Fotboll och Hockey

Omfattar dam- och ungdomsidrott.

Ändrad 26 januari 2024

Läs mer

Livet mellan husen

Vi tänker långt utanför fastigheterna när vi utvecklar våra stadsdelar för att stärka livet mellan husen och skapa trygga mötesplatser.

Läs mer

Bedömning och ranking

Klicka för att läsa ett axplock av de mätningar och bedömningar som finns om oss som bolag.

Läs mer

Hållbar mobilitet

Att skapa en mer hållbar stadsdel handlar inte bara om att bygga certifierade och energisnåla byggnader, många av de viktiga insatserna ligger inom transportsektorn.

Läs mer