Populära sökningar

Finansiella nyckeltal

Här presenteras en sammanfattning av våra primära finansiella indikatorer.

Sammandrag

Sammandrag årsvis

Nyckeltal per kvartal

Belåningsgrad per kvartal

Nettouthyrning per år

Nettouthyrning per kvartal

Överskottsgrad per år

Överskottsgrad per kvartal

Vakansgrad EPRA

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort
Ändrad 7 juni 2024

Läs även

Finansiering

Fabege strävar efter en jämnvikt mellan olika finansieringsformer på såväl kapital- som bankmarknaden och långsiktiga relationer med de stora finansiärerna.

Läs mer