Populära sökningar

Strategi för tillväxt

Vad, varför och hur?

Samhälle, företag och människor måste mer än någonsin vara beredda på att ställa om och ändra på invanda beteenden. Med nyfikenhet, lyhördhet och handlingskraft tar vi sikte på framtiden. Genom lösningar för ständigt skiftande behov, tar vi hand om helheten. Hela människan, hela företaget, hela platsen. Hela tiden.

Affärsidé

Vi utvecklar hållbara stadsdelar med fokus på främst kommersiella fastigheter på ett antal välbelägna delmarknader i Stockholmsregionen. Värdeskapande sker genom förvaltning, förädling, projektutveckling och transaktioner och vi vill vara en närvarande partner som med människan i centrum får företag, platser och vår stad att utvecklas.

→ Vår vision

Framgångsfaktorn för en ny tid.

Vi ska vara en närvarande partner med människan i centrum. Genom nytänkande, ansvar och flexibilitet skapar vi förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas.

→ Vår mission

Vi gör verklighet av visioner.

Vi hjälper människor och företag att trivas och nå sina mål. Vi hjälper platser att få liv. Ingen dröm är för stor eller för liten för oss.

→ Vår strategi

Vi satsar på utvalda del marknader i Storstockholm med hög tillgänglighet och goda tillväxtmöjligheter.

Vi fokuserar främst på kommersiella fastigheter, men tar även ansvar för helheten – boende, service samt livet mellan husen. Vi arbetar aktivt med förädling av fastighetsbestånd och transaktioner för att ständigt öka potentialen i fastighets portföljen.

→ Vår väg framåt

När marknader utvecklas och förändras ser vi nya affärsmöjligheter.

Våra moderna kontor i attraktiva lägen är utvecklade för att tillgodose nutidens och framtidens förändrade behov och arbetssätt. Detta i kombination med den flexibilitet vi erbjuder ger oss en stark marknadsposition. I stort och smått fortsätter vi utveckla Stockholmsregionen till en mer hållbar och klimatsmart plats. Vi lägger större fokus på trygghet och social hållbarhet när vi även tar ansvar för bostadsutvecklingen i våra områden.

Företagskultur

Hos oss är varje medarbetares bidrag viktigt för helheten. Vi är ett lag med gemensamma spelregler och tydliga ramar för framgång. Vi kallar det SPEAK och vi investerar gemensam tid och kraft i att utveckla oss och vår värdegrund. 

SPEAK står för Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet. Utbildning och kompetensöverföring sker löpande och är en naturlig del av alla medarbetares utvecklingsplaner.

Läs mer om vår värdegrund>

Ändrad 9 november 2023

Läs även

Om oss

Fabege utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar och erbjuder främst kontorslokaler i Stockholm med hög service och närhet till spårbunden trafik.

Läs mer

Stadsutveckling

Fabege utvecklar långsiktigt hållbara stadsdelar. För oss betyder det att vi först och främst inte bygger hus, vi skapar förutsättningar för människor.

Läs mer