Populära sökningar

Planen - 17 mål i 1 park

Fabege har med hjälp av BIG, Bjarke Ingels Group, tagit fram en plan för utvecklingen av Solna Business Park. Startskottet blir mötesplatsen Planen - vars koncept tar stöd i FN:s 17 globala hållbarhetsmål - kommer bidra till en mer levande gatumiljö där människan ges större utrymme. 193 länder i världen har antagit FN:s Agenda 2030 - den mest ambitiösa agendan någonsin för hållbar utveckling. Agendan inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och skapa ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. 

Mötesplatsen är utformad med element och installationer som på olika sätt stödjer och informerar om de 17 globala målen. För att göra dem lättbegripliga har vi tagit hjälp av Good Life Goals - vars tolkning av målen går att applicera på såväl barn som vuxna. 

Den nya mötesplatsen Planen passar dig som vill stanna en kort eller längre stund, som vill leka med barnen, utmana dina kollegor på en padelmatch, äta lunch eller ta ett utomhusmöte.

Mål 1 - Ingen fattigdom

Installation: Delningsstation

Använd den här installationen för att dela och donera det du kan, till människor som behöver det mer. Ta tillfället i akt att fundera över och diskutera hur du kan spara, låna och investera klokt så att du bidrar till en positiv utveckling.

Mål 2 - Ingen hunger

Installation: Matbord 

Här har vi skapat en plats där du kan äta och dela erfarenheter om mat. Ett bord som är tillgängligt för alla.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Installation: Utomhusgym

Ta hand om dig och din hälsa och gör sådant som får dig att må bra. All form av rörelse påverkar din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet förbättras. Dessutom sover du bättre. I utomhusgymmet kan du träna för att hålla dig frisk.

 

Mål 4 - God utbildning

Installation: Olika spel

Slå dig ner och lär dig eller någon annan några klassiska spel. Utmana gärna en kompis - vi mår bra av att umgås och göra saker tillsammans.

Mål 5 - Jämställdhet

Installation: Gungbräda

Här kan du lära dig de grundläggande principerna för jämlikhet. Upplev hur orättvist det kan vara när saker och ting är ojämna på en axel.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Installation: Vattenautomat

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå har en tiondel av världens befolkning inte tillgång till rent vatten idag. I Sverige har vi turen att ha tillgång till rent vatten, men det är viktigt att vi tar hand om det och inte slösar i onödan. Här kan du njuta av friskt rent vatten, men tänk på att inte ta mer än vad du behöver.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Installation: Cykelställ med solenergi

Här kan du parkera din cykel under skyddet av solpaneler vilka ger ren energi till området. Har du en el-cykel? Då kan du även ladda den här.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Installation: Delningsbibliotek

Här kan du dela kunskap och lära dig nya saker. Det här är ett litet bibliotek där du kan dela böcker och kunskap med andra och uppmuntra till idéutbyte.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Installation: Wi-Fi-bänk

Visst är det jobbigt när batteriet till mobilen tar slut? Här kan du ladda din telefon eller läsplatta och ansluta till internet. Eller varför inte ta ditt jobbmöte utomhus, här i parken?

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Installation: Gunga

Här är gungan som omfamnar och inkluderar dig både i leken och parken. En stor, lekfull gunga som du kan använda tillsammans med många.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Installation: Fysisk modell över framtidens Solna Business Park

Här kan du ta del av visionen för Solna Business Park. Hur vi vill att området ska utvecklas och förändras. Du hänger väl med oss på resan?

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion 

Installation: Återvinningslek

Det är viktigt att återvinna. Här kan du lära dig hur du återvinner på ett engagerande och roligt sätt. Håller du isär olika material kan det mesta återvinnas och bli nya produkter. Genom att sortera kan du spara på jordens resurser och skydda både människor och miljö.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Installation: Reparationsstation för cykel

Genom att välja cykeln bidrar du till ett bättre klimat, du spar pengar, du får gratis motion och en bättre psykisk hälsa. Vi vill uppmuntra fler att ta cykeln i stället för bilen. Här kan du reparera din cykel om det skulle behövas.

Mål 14 - Hav och marina resurser

Installation: Bänk tillverkad av plast från haven

Idag beräknas nästan 269 000 ton plast flyta runt i våra hav. Om vi fortsätter att sprida plast i naturen i samma takt som vi gör idag kommer havet, mätt i vikt, att bestå av mer plast än fisk år 2050.

Det tar upp till 400 år för naturen att bryta ner plast. Viss plast kan inte brytas ner alls. Denna bänk är tillverkad av plast som är insamlad från eller i anslutning till våra hav.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Installation: Fågelholkar

Vi vill förbättra fågellivet i området och tillhandahålla härliga livsmiljöer för fåglarna. Därför har vi valt att sätta upp fågelholkar både i träden och i denna installation.

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Installation: Mänskliga rättigheters bänk

Använd den här bänken för diskussioner med andra och ta chansen att lära dig om andra människor och deras åsikter. Som en bonus representerar var och en av de 30 stenarna som utgör den långa bänken de mänskliga rättigheterna.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Installation: Padelbana

Här kan du och dina vänner eller kollegor träffas på ett roligt och engagerande sätt. Utmana vännerna eller kollegorna på en match. Padel är en sport som de flesta kan uppskatta oavsett skicklighet eller ålder.

Solna Business Park

Solna Business Park står inför stora förändringar och under 2021 har inte bara arbetet med parken startat, utan även satsningen med Parkhuset – innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan. Området är ett av Fabeges prioriterade stadsdelsprojekt och ska under de kommande åren omvandlas till ett nytt attraktivt område för både företag och boende. 

Har du en fråga?

Susanna Elvsén
Marknadsområdeschef
+46 8 555 148 48


Kontaktkort
Hanna af Sandeberg
Stads- och Fastighetsutvecklare
+46 8 555 148 98


Kontaktkort
Ändrad 16 november 2023

Läs mer

Solna Business Park

Välkommen till Solna Business Park! Ett av Stockholms bästa områden för företag och deras anställda.

Läs mer

Livet mellan husen

Vi tänker långt utanför fastigheterna när vi utvecklar våra stadsdelar för att stärka livet mellan husen och skapa trygga mötesplatser.

Läs mer

17 globala hållbarhetsmål i 1 park

Solna Business Park får ett nytt färgglatt tillskott.

Läs mer

Parkhuset

I Solna Business Park projekterar vi nu Parkhuset - innovationsprojektet med halverad klimatpåverkan.

Läs mer