Populära sökningar

Ersättningsutskott

Under 2021 bestod ersättningsutskottet av följande tre styrelseledamöter, inklusive ordföranden:

  • Jan Litborn, ordförande
  • Lennart Mauritzson, ledamot
  • Mats Qviberg, ledamot

Ersättningsutskottet bereder ersättningsfrågor inför beslut i styrelsen. Under året hölls fem möten. Protokollen från ersättningsutskottets möten delges samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterar löpande till styrelsen.

Ändrad 22 juni 2022