Populära sökningar

Ägarstruktur

Ägarfördelning per land*

Land Kapital, %
Sverige 61,2
Norge 14,2
USA 9,3
Finland 4,3
Övriga 11,0
Totalt 100%

*per 2023-12-31

Ägarfördelning*

Ägartyp Kapital, %
Fondbolag 31,6
Privatpersoner 26,6
Övriga 20,2
Pension & Försäkring 11,8
Resterande 9,8
Totalt 100%

*per 2023-09-30

Koncentration*

Koncentration Antal aktier Kapital, %
De 10 största ägarna 174 159 309 52,65
De 20 största ägarna 217 722 844 65,82
De 30 största ägarna 235 239 211 71,12

*per 2022-09-30

Aktiefördelning

  2023 2022
Antal ägare 44 061 44 962
Antal utländska ägare 989 977
Utländsk ägande, % 38,8 38,9
Fondägande, % 30,1 30,6
Insynsägande, % 15,9 15,9

*per 2023-12-31

Ändrad 7 februari 2024