Populära sökningar

Aktiehistorik

 

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Aktiekapital, kr Kvotvärde, kr
2018 Split 2:1 165 391 572 330 783 144 5 097 368 249 15,41
2017-2011   165 391 572 5 097 368 249  30,82
2010 Indragning av återköpta aktier -3 929 400 165 391 572 5 097 368 249 30,82
2009 Konvertering av företagslån 9 418 169 320 972 5 096 558 087 30,10
2008 Konvertering av företagslån 3 306 169 311 554 5 096 274 606 30,10
  Indragning av återköpta aktier -9 150 673 169 308 248    
2007 Split 2:1 89 223 081 178 458 921 5 086 079 249

28,50

  Konvertering av företagslån 25 763      
  Inlösenerbjudande Klövern AB -5 948 205      
  Indragning av återköpta aktier - 5 441 100      
2006 Konvertering av företagslån 62 435 100 599 382 5 029 969 100 50
  Nyemission i samband med köp av Tornet AB 4 381 376      
2005 Konvertering av företagslån 3 176 96 155 571 4 807 778 550 50
Ändrad 31 augusti 2022