Populära sökningar

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar efter skatt.

Utdelning under åren

År Utdelning (ojusterad) Utdelning (justerad)
2023 1:80 kr  
2022 2:40 kr  
2021 4:00 kr 3:60 kr
2020 3:60 kr 3:20 kr
2019 3:20 kr 3:20 kr
2018 2:65 kr 2:65 kr
2017 4:50 kr 2:25 kr
2016 4:00 kr 2:00 kr
2015 3:50 kr 1:75 kr
2014 3:25 kr 1:63 kr
2013 3:00 kr 1:50 kr

Har du en fråga?

Peter Kangert
IR-ansvarig
+46 8 555 148 40


Kontaktkort
Ändrad 17 maj 2024

Läs även

Aktien

Fabeges aktier är klassificerade som en grön aktie på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan. Aktien ingår i sektorindexet Stockholm Real Estate.

Läs mer