Populära sökningar

Utdelning

Fabege ska som utdelning till aktieägarna lämna den del av bolagets vinst som inte behövs för att konsolidera eller utveckla verksamheten.

Med nuvarande marknadsförutsättningar innebär detta att utdelningen varaktigt bedöms utgöra minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar efter skatt.

Utdelning för år 2023

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:80 kr/aktie (2:40) att utbetalas kvartalsvis om vardera 0:45 kr/aktie.

Utdelning under åren

År Utdelning (ojusterad) Utdelning (justerad)
2022 2:40 kr  
2021 4:00 kr 3:60 kr
2020 3:60 kr 3:20 kr
2019 3:20 kr 3:20 kr
2018 2:65 kr 2:65 kr
2017 4:50 kr 2:25 kr
2016 4:00 kr 2:00 kr
2015 3:50 kr 1:75 kr
2014 3:25 kr 1:63 kr
2013 3:00 kr 1:50 kr
Ändrad 7 februari 2024

Läs även