Populära sökningar

Fabeges nollenergihotell får hedersomnämnande från Svensk Solenergi

Sedan 2004 har Svensk Solenergi årligen uppmärksammat branschens mest innovativa idéer och prestationer. Syftet är att sätta fokus på solenergifrågor, bidra till ökad solel och solvärme i Sverige samt att sprida kunskap och väcka nyfikenhet om solenergibranschens mest spektakulära projekt.

Under prisceremonin den 17 februari tilldelades Skandinaviens första nollenergihotell, Nationalarenan 3, som ägs av Fabege och som driftas av Choice koncernen under namnet Comfort Hotel Solna Svensk Solenergis hedersomnämnande med följande motivering:

”Juryn ger Fabeges solenergiinstallation på House of Choice ett hedersomnämnande i kategorin årets anläggning. Solenergianläggningen har på ett estetiskt tilltalande sätt integrerats i byggnadens utformning och är en viktig del i det system som möjliggjort Skandinaviens första nollenergihotell.

För att kunna uppnå en maximal elproduktion har höga krav på solcellernas och byggnadens utformning ställts. Det sågtandsformade taket möjliggör stor yta för solceller och de fasadintegrerade solcellerna i olika färg och form bidrar till byggnadens naturliga estetik. House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!”

Nationalarenan 3 är certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus” och kan tack vare sina 25 borrhål för geoenergi och nära 2 500 kvm solceller på fasad och tak produceras mer energi än vad som förbrukas i fastighetsenergi över året. Den södervända fasaden och taket är klädda av solceller, som under ett år genererar el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Det gör hotellet till världens mest solcellstäta och att byggnaden uppnår nollenergi.

- Vi sporras av att flytta fram positionerna för vad som är möjligt inom hållbarhet och har som ambition att producera ännu mer förnyelsebar el lokalt. Högt upp på vår önskelista just nu står större möjligheter att dela el mellan våra fastigheter och mer information om klimatavtrycket från hela produktionskedjan för solceller för att lättare kunna göra kloka val hela vägen, säger Maria Jansson, projektchef på Fabege AB och byggherre för Nationalarenan 3.

Den 11 våningar höga byggnaden består av tre delar; ett hotell med 336 rum, 88 long-staylägenheter och en kontorsdel där Nordic Choice Hotels har sitt svenska huvudkontor. Hotellet rymmer även restaurang- och konferensytor och lobby.

Fabege AB (publ)

17 feb 2022 14:30

För ytterligare information

Maria Jansson, Projektchef Fabege, tel 070-422 20 86, maria.jansson@fabege.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.