Populära sökningar

Oberoende granskning

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Cicero granskat det gröna ramverket.

Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

Klicka för att öppna Ciceros utlåtande

Har du en fråga?

Niclas Sylvén
Finanschef
+46 70 351 70 29


Kontaktkort
Ändrad 23 november 2023