Populära sökningar

Fastighetsförteckning

Här hittar du information om vårt bestånd och de förvärv och avyttringar som vi har gjort det senaste året.

Fastighetsförteckning, 31 december 2022

Förvärv och avyttringar

Fastighetsförsäljningar jan-dec 2022
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 - - - -
Kvartal 2 - - - -
Kvartal 3 - - - -
Kvartal 4 - - - -
Totalt - - -

-

Fastighetsförvärv jan-dec 2022
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 Generatorn 10 Flemingsberg Mark 0
Kvartal 2 Kabelverket 3 Älvsjö Kontor 22 198
  Solrosen 3 Borås Bostad 800
Kvartal 3 Separatorn Flemingsberg Mark 0
Kvartal 4 - - - -
Totalt       22 998

 

Ändrad 15 februari 2023