Populära sökningar

Fastighetsförteckning

Här hittar du information om vårt bestånd och de förvärv och avyttringar som vi har gjort det senaste året.

Fastighetsförteckning, 30 juni 2023

Förvärv och avyttringar

Fastighetsförsäljningar jan-jun 2023
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 - - - -
Kvartal 2 Huvudsta 3:1 Huvudsta Mark 0
Kvartal 3 - - - -
Kvartal 4 - - - -
Totalt - - -

0

Fastighetsförvärv jan-jun 2023
  Fastighetsnamn Område Kategori Uthyrningsbar yta, kvm
Kvartal 1 Klacken 2 (50%) Råsunda Garage 0
Kvartal 2 Anoden 4 Flemingsberg Kontor 992
Kvartal 3 - - - -
Kvartal 4 - - - -
Totalt       992

 

Ändrad 7 juli 2023