Populära sökningar

Cicero

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Cicero granskat det gröna ramverket.

Cicero har utfärdat en second opinion med betyget medium green avseende de gröna villkoren samt excellent med avseende på styrning.

Klicka för att öppna Ciceros utlåtande

Ändrad 5 september 2022