Populära sökningar

Rating

Fabege har sedan februari 2018 en investment grade på Baa2 från Moodys. 

I november 2022 beslutade Moodys att ändra outlook från stable till negativ mot bakgrund av de stigande marknadsräntorna och risken för att räntetäckningsgraden försämras.

Ändringen reflekterar Moodys syn på risk i dagens klimat med inflation och stigande marknadsräntor. Mot bakgrund av den stora oron på kapitalmarknaden är den förändrade utsikten inte oväntad.

Fabeges balansräkning är fortsatt stark med hög soliditet och en låg belåningsgrad. Fabeges fokus på Stockholmsmarknaden med en modern portfölj i attraktiva lägen och stabila kunder borgar för fortsatt stabilitet i verksamheten.

Fabege är aktiva på kapitalmarknaden genom både företagscertifikat, säkerställda obligationer (via Svenska Fastighetsfinansiering) och genom ett grönt icke säkerställt MTN-program.

Läs Moodys kreditvärdering, 8 jun 2022 (pdf på engelska)

Ändrad 22 november 2022

Läs även

Grön finansiering

Fabege har uppnått en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete då bolagets samtliga låneavtal nu är gröna.

Läs mer

Rapporter och presentationer

Här finns Fabeges senaste finansiella rapporter, rapportpresentationer och webbsändningar. Du kan ladda ner rapporter och presentationer i pdf-format.

Läs mer