Populära sökningar

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 kommer att hållas tisdagen den 2 april 2019 kl 15.00; Filmstaden Scandinavia, Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 27 mars 2019, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast klockan 16.00 onsdagen den 27 mars 2019. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

  • Per post till Fabege AB (publ), ”Fabeges Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
  • Per telefon 08-402 90 68
  • Via denna formulär >

Övriga dokument

2 apr 2019 15:00
Lägg till i kalender