Populära sökningar

Hantverket

Hantverket

I Hantverket möter gammalt nytt

Industrikaraktär möter modern arkitektur i detta hållbara kontorshus med högsta möjliga miljöcertifiering, Breeam In Use Excellent. Här återbrukar vi det befintliga teglet som i sin tur ger en härlig och historisk karaktär till bottenvåningen, ovan reser sig den moderna och hållbara träfasaden med det tillbyggda våningsplanen.
Flygbild över området med markeringar

Kortfakta

  • Adress: Gårdsvägen 2-4
  • Fastighetsbeteckning: Tömmen 1
  • Totalyta: cirka 10 000 kvm
  • Takterrass
  • Möjlig tillträde: 2027
  • Omklädningsrum i cykelgarage
  • Miljöcertifiering: Breeam In Use Excellent
  • 2 min promenad till pendeltåg och tvärbana

Fasadbild

Visionsbild

Fasadbild med terrass

Höga ambitioner på Gårdsvägen

Vi fortsätter att utveckla Gårdsvägen till en än mer trivsam och levande gata bestående av kontorshus och bottenvåningar med ett publikt innehåll. På de nyskapade taklandskapen kommer medarbetarna hitta energi mellan möten eller över lunch. Även husen hittar sin energi från taken, tack vare stora solpaneler.
Fasadbild